Evaluering

Filosofiske eksperimentarier

Læs og download Filosofiske eksperimentarier

Evaluation Report 2021

Læs og download Evaluation Report 2021

Evaluation Report 2020

Læs og download Evaluation Report 2020

Evaluation Reports 2019

Læs og download Evaluation Reports 2019

Praksisfortælling #1

Skole - Børn i Billund er skabende verdensborgere

Praksisfortælling #2

Dagpleje - Børn fra legestuen Team Øst leger sig klogere til skabende verdensborgere

Praksisfortælling #3

Skole - 4. årgang fra Billundskolen øver sig i de samskabende metoder 

Praksisfortælling #4

Dagtilbud - Børn skaber verdensborgere i Børnehaven Andedammen i Vorbasse

Praksisfortælling #5

Skole - Rammesætning giver plads til børnene i Sdr. Omme: indskoling, mellemtrin og udskoling

Praksisfortælling #6

Voksne følger børnenes initiativer og perspektiver i dagtilbud

Praksisfortælling #7

Dagtilbud - Børneperspektiver fra vidensvæggen

Praksisfortælling #8

Skole - Samskabelse lærer børnene at samarbejde

Data Reports 2019

Læs og Download vores Data Reports - Billund Builds 2019

GLK-modellen

Supplering til praksisfortælling #4. Se hvordan en børnehave har brugt modellen til at evaluere årets Billund Builds

Billund Builds - Plakat 2020

Evalueringsplakat fra Billund Builds 

Kontakt os