Samskaber Akademiet

Børneperspektiver gennem samskabende og legende tilgange

En samskabende og legende praksis bygger på en fællesskabende og demokratisk deltagelse, hvor der fokuseres på at skabe bæredygtige løsninger på virkelighedsnære og ofte komplekse problemstillinger. Det sker i et fællesskab, fordi man ikke kan løse disse problemstillinger alene.

Bag enhver praksis er der menneskesyn, der fortæller noget om, hvad det vil sige at være menneske. I den samskabende praksis er menneske- og børnesynet (især), at alle har noget at bidrage med.

Facilitering af samskabende og legende tilgange med børn handler ikke kun om at skabe gode barndomsvilkår, fællesskaber og læringsmiljøer, men også om at skabe og forandre vores verden sammen. Til noget bedre – lokalt, nationalt og globalt. 

Samskabende og legende tilgange med børn giver en helt anden flyvehøjde, fordi børns perspektiver og måder at forstå verden på giver helt nye muligheder for kreativt at skabe bedre og mere bæredygtige produkter, services, løsninger, oplevelser og kulturelle fællesskaber. 

At udvikle og skabe sammen med børn giver en mere nuanceret og gensidig læring med nye perspektiver på både nærmiljø, værdier, relationer, løsninger og produkter af alle typer. 

Hvis du kunne tænke dig at høre mere om vores metode og tilgang til børn

 

Så kontakt: 

Kontakt

Sara Bæklund Daugaard
Leder af Samskaber Akademiet og facilitator af æstetiske og kunstneriske processer med børn
Kontakt os