Persondatapolitik

Hos CoC Playful Minds A/S (“vi”, “os”, “vores”) prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Nærværende persondatapolitik fastlægger klare retningslinjer for CoC Playful Minds A/S måde at behandle dine personoplysninger på. 

I det følgende redegøres for, hvordan vi anvender de personoplysninger, som du efterlader og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside www.cocplayfulminds.org, samt når du anvender de forskellige tjenester på vores hjemmeside.  

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger 

Denne hjemmeside drives og ejes af: 
CoC Playful Minds A/S 
Kløvermarken 35 
DK-7190 Billund 
+ 45 29274471 
info@cocplayfulminds.org 
CVR: 34087512 


2. Indsamling af personoplysninger 

CoC Playful Minds A/S vil altid informere dig i forbindelse med indsamling af dine personoplysninger. Det vil altid fremgå i forbindelse med afgivelse af personoplysninger, hvorvidt afgivelsen er frivillig eller nødvendig for gennemførelsen af den ønskede handling. 

Typen af personoplysninger, som vi indsamler om dig, kan eksempelvis være: 

 • Dit navn 
 • Din e-mailadresse 
 • Din privatadresse 
 • Dit telefonnummer 
 • Lignende identifikationsoplysninger, samt oplysninger om din navigation på hjemmesiden

Situationer, hvor indsamling af personoplysninger kan foregå, er eksempelvis: 

 • Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev 
 • Når du tilmelder dig vores aktiviteter 
 • Når du øvrigt henvender dig via telefon eller e-mail
   

I forbindelse med tilmelding til aktiviteter linkes typisk til et online spørgeskemaformat i Qualtrics, dog uden at Qualtrics har adgang til dine data.  

I forbindelse med aktiviteter, tager vi løbende fotos og videooptagelser samt gennemfører små interviews og observationer med henblik på at kunne lære om og fortælle om vores aktiviteter til andre for at skabe opmærksomhed, nysgerrighed og interesse. Information og samtykke vil altid blive delt med dig forinden, i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

3. Anvendelse af personoplysninger 

Formålet for os med at indsamle og anvende personoplysninger er følgende: 

 • Udsendelse af nyhedsbrev 
 • Fremsendelse af invitationer til aktiviteter 
 • Statistik for bl.a. navigation på hjemmesiden 
 • Øvrige ikke-kommercielle kommunikationstiltag, såsom udsendelse af pressemeddelelser
   

Vi gør opmærksom på, at brug af dine personoplysninger til fremsendelse af vores kommunikationstiltag kun finder sted, såfremt du forinden har afgivet dit informerede samtykke, medmindre loven giver mulighed for, at vi kan kontakte dig uden et samtykke. 

Fotos og/eller videooptagelser fra vores aktiviteter kan blive delt på vores hjemmeside og/eller sociale medier udelukkende med formål som beskrevet jf. punkt 2. 

CoC Playful Minds A/S fører statistik over, hvordan vores hjemmeside bruges, eksempelvis hvilke områder der besøges. Disse data indeholder ikke personoplysninger men derimod et samlet og ikke personspecifikt overblik over brugeres navigation. Det vil sige, at vi ikke kan se, hvor du kommer fra eller surfer videre hen på Internettet. Vi anvender disse data til at forbedre vores hjemmeside. Vi videregiver ikke data om vores brugeres navigation på hjemmesiden. 

4. Videregivelse af personoplysninger 

Personoplysninger videregives ikke til tredjepart uden dit informerede samtykke. Dog kan det i visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder eller politiet. Eksempelvis kan oplysninger videregives til politiet i tilfælde af mistanke om kreditkortsvindel. 

Når vi deler fotos og/eller videooptagelser på vores sociale medier, sker det i henhold til gældende betingelser for det pågældende sociale medie. 

5. Opbevaring af personoplysninger 

CoC Playful Minds A/S opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til at opfylde formålet jf. punkt 3. Dog kan anonymiserede oplysninger opbevares i længere tid. 

6. Cookies 

CoC Playful Minds A/S anvender cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores Cookie Politik, som du kan finde her: www.cocplayfulminds.org.

7. Sikkerhed 

CoC Playful Minds A/S har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger. 

8. Dine rettigheder 

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og behandlingen af dine personlige oplysninger. Du har herudover ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personlige oplysninger. Du har desuden ret til at få udleveret de oplysninger, du har givet til os, og til at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet). 

9. Tilbagekaldelse af samtykke 

Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, du måtte have givet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Hvis du ønsker at tilbagekalde et samtykke, kan du kontakte os på info@cocplayfulminds.org eller + 45 29274471. 

10. Links til andre hjemmesider 

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider eller til integrerede hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers hjemmesider eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre hjemmesider, opfordres du derfor til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger, samt andre relevante politikker. 

11. Ændringer af oplysninger mv. 

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter de personoplysninger, vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, vi behandler om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du kontakte os på e-mail, telefon eller brev jf. vores kontaktoplysninger i punkt 1. 

12. Klageadgang 

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via e-mail, telefon eller brev som angivet jf. punkt 1 og 11. Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 København K. 

Senest opdateret: 05. oktober 2022 

Kontakt os