Billund Builds

Legende og samskabende læringsmiljøer

Billund Builds er et seriøst bud på samskabte læringsmiljøer med legende læring i centrum. Børn udforsker fælles temaer sammen med de voksne i dagtilbud og skoler – og andre fra lokalområdet. Alle lærer nyt. Børnene skaber kreative og kloge bud på løsninger inden for det fælles tema. 

Billund Builds startede som en emneuge med et fælles tema på tværs af dagtilbud og skoler i Billund Kommune med fokus på at bygge sig til læring. Nu har Billund Builds udviklet sig til et stærkt fælles projekt under Børnenes Hovedstad med fokus på børn som skabende verdensborgere. Billund Builds kobler nu samskabelse med børn og en legende tilgang til læring. Det fælles tema udfoldes i projektbaserede lokale forløb. Men som tilgang og metode kan det anvendes hele året rundt.

Temaet kan variere og være alt fra naturen, verdensmål, sikker trafik, klimakrisen, venskaber, den skæve kærlighed, den store kunst og meget mere. Noget stort, meningsfuldt og nærværende for alle børn og voksne.

Men metoden er den samme. Samskabelse på en legende måde. Det betyder, at børnene i trygge rammer har plads til at undersøge, undre sig og fordybe sig, afprøve og eksperimentere, og er sammen om at skabe noget af værdi, som man ikke kunne have skabt alene.   

På engelsk hedder det co-creation. På dansk betyder det at skabe løsninger sammen. Og i Billund Builds betyder det, at forskelligheder er nødvendige, og at både børn og voksne bidrager på forskellige måder til de fælles løsninger. Rammesætning er vigtig, ligesom åbenhed i processen er nødvendig – opdagelserne leder til nye indsigter for både børn og voksne.  

I CoC Playful Minds tror vi på, at børn, der er med til at skabe løsninger, får kompetencer og lyst til at tage medansvar - ikke blot for skolen eller familien, men for byen, landet og hele verden. Det kalder vi en verdensborger dannelse.

At samskabe er en særlig måde at samarbejde på - på tværs af fagligheder, generationer og kulturer. Det bygger på respekt, grundlæggende nysgerrighed og ligeværd. Kort sagt, samskabelse handler om, at fælles sager og børns engagement i disse er mindst lige så vigtige, som de voksnes. Ikke kun i en uge. Ikke kun i Billund. Men hele året. Og i hele verden. 

Brug hjemmesiden til at blive klogere på samskabelse med børn, orienter jer i vores metoder til samskabelse, hent skabeloner og andre relevante materialer og dyk ned i konkret inspiration til Billund Builds temaer og forløb.

Billund Builds er drevet af CoC Playful Minds i samarbejde med Billund Kommune og LEGO Fonden.

Billund Builds temaer

Stærke Fællesskaber

I 2023-2025 er det fælles tema i Billund Builds Stærke Fællesskaber. Over tre år udfoldes temaet på forskellige måder med udgangspunkt i børnenes perspektiver, forståelser, opdagelser, budskaber, fortællinger, anbefalinger, prototyper, produkter og handlinger til langt mere og bedre fællesskaber for alle. Fællesskaber udfoldes både filosofisk og konkret og medfører nye indsigter i, hvad gode eller dårlige fællesskaber er og betyder, så det gode kan fremmes til gavn for mere trivsel, venskaber, lokale kulturmøder og fællesskaber på tværs af steder, generationer og interesser.

Børnene producerer kunst, lege, artikler, prototyper for mere lokalt engagement for alle aldre, film, stamtræer, sang og musik, præsentationer af dem selv, Danmark, fælles steder mv. og udveksler med andre børn fra andre dele af kommunen eller verden. Også fællesskaber med natur, andre arter og en større verden udfoldes for at opbygge en verdensborger dannelse med fokus på fællesskab, (bio)diversitet, demokrati og bæredygtighed. Alle dagtilbud og skoler deltager på legende og samskabende måder. Og vi samarbejder med forskellige partnere udenfor dagtilbud og skole.

FN's Verdensmål - Børn skaber verden

I 2021-2022 var Billund Builds temaet "FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling." På trods af Corona gennemførte skoler og dagtilbud spændende forløb om natur, boliger, genbrug, verdensmålene og plastforurening med børnene. Temaet fremhævede vigtigheden af bæredygtighed og legende læring i digitale medier.

Billund Builds Skabende Verdensborgere

I 2020 var temaet i Billund Builds Skabende Verdensborgere. Børn fra hele kommunen var med til at definere, hvad en skabende verdensborger er for en størrelse. Temaet blev udforsket og udfoldet lokalt i alle Billunds dagtilbud og skoler fra efteråret 2019 til sommeren 2020. 

Billund Builds Development

I 2019 var temaet i Billund Builds Development. Temaet blev skabt og udvalgt i fællesskab mellem børnehave- og skolebørn i Billund Kommune. Temaet "udvikling" blev i løbet af uge 5 udforsket, og opbakningen til deltagelsen i Billund Builds var den største siden 2015. Over 4.000 børn og voksne fra kommunens skoler og dagtilbud var en del af Billund Builds Development, og i løbet af ugen blev der bl.a. arbejdet med personlig udvikling, lokalhistorisk udvikling, historisk udvikling, skoleudvikling, madens vej fra dyr til bord samt kroppens udvikling. Der var en bevægelse over i den humanistiske tradition med fokus på designtænkning og børneperspektiver.

 

Billund Builds Nature

I 2018 var temaet i Billund Builds Nature. Tilgangen til temaet var problemorienteret og kreativ, hvor børnene var med i processerne fra idéudvikling til produktudvikling i en intensiv uge, hvor personale i både dagtilbud og skoler var stærkt inspirerede af 'engeneering'-processer og 'tinkering'. Resultatet blev et bredt spekter af projekter lige fra dyreliv til dyrkning af urtehaver i vinduer og genbrug af materialer, der ikke hører hjemme i naturen.

Billund Builds Energy

I 2017 var det fælles tema i Billund Builds Energy. De deltagende børn og voksnes fortolkninger over temaet spændte bredt fra kroppens energi og fysiske udfoldelse, over kædereaktioner og kinetisk energi til vind- og vandkraft. I 2017 var det fælles tema i Billund Builds Energy. De deltagende børn og voksnes fortolkninger over teamet spændte bredt fra kroppens energi og fysiske udfoldelse, over kædereaktioner og kinetisk energi til vind- og vandkraft. Projektugen var præget af den naturvidenskabelige STEM-tilgang: science, technology, engineering and mathematics.

Billund Builds Music

I efteråret 2015 blev den første Billund Builds uge gennemført som pilotprojekt med temaet Billund Builds Music med hjælp fra forskere fra Tufts University, Boston, USA, og studerende fra Aarhus UniversitetForskellige musikere og kunstnere deltog med inspiration til, hvordan forskellige musikinstrumenter lyder og kan spille sammen. Det inspirerede børnene til at gå på opdagelse. Alle medvirkende børn arbejdede med lyd, musik, lyrik, rytmer og selvfølgelig med at skille og bygge instrumenter – og spille på dem. 

Find inspiration

Kontakt os