Etisk tilgang

Vi er en etisk udviklingsorganisation, hvilket betyder, at vi arbejder ud fra etiske principper om tilgangen til børn baseret på børns rettigheder som eks. fra FN’s Børnekonvention.

Konkret betyder det bl.a., at:

  • Vi arbejder ud fra vores børnesyn i alt, hvad vi gør
  • Vi arbejder med særlig fokus på børns sikkerhed, tryghed og velbefindende
  • Alle medarbejdere har en ren børneattest, der løbende opdateres
  • Alle medarbejdere deltager i en årlig certificering i databeskyttelse (GDPR)
  • Vi har en intern etisk komité, der løbende sætter fokus på temaer og dilemmaer
  • Vi har et eksternt advisory board, der rådgiver os løbende
Kontakt os