2 gode og 1 undring

Formål

Formålet med 2 GODE OG 1 UNDRING er at anerkende, give feedback og inddrage forskellige perspektiver på en fælles sag, hvilket er væsentligt i samskabelse.

Anvendelse

Metoden bruges ofte som feedback på en sag. Den er god til på en hurtig måde at inddrage manges perspektiver. Metoden fokuserer hovedsageligt på at finde potentialer og dermed på at anerkende og se muligheder.

Eksempel

En skoleklasse har hørt et oplæg fra en gruppe. De skal nu give deres per-spektiver til kende. De giver 2 gode feedback og 1 undring, som gruppen kan arbejde videre med.

Læs hele beskrivelsen
Step by step
  1. Deltagerne skriver to gode ting om det, de har set eller hørt på post-it’s. Én oplysning på hver post-it. F.eks.: ”Jeg kunne godt lide…”

  2. Derefter noterer deltagerne noget, de undrer sig over. F.eks.: ”Hvorfor har I ikke tænkt på…?”

  3. Herefter giver deltagerne deres post-it’s til den eller dem, der har holdt oplægget/PITCHEN. Gruppen, der har modtaget feedback, tager denne med tilbage til videre bearbejdning

  4. Vurdér, om deltagerne skal uddybe deres svar, når de afleverer dem eller, om feedbacken skal afleveres tavst

 

Next step

Bearbejd feedbacken og fortsæt processen

Kontakt os