Drejebog

Formål

Formålet med DREJEBOG er at få defineret formålet og i fællesskab planlagt processen gennem udvalgte metoder, der understøtter samskabelse med børn.

Anvendelse

Drejebogen er et planlægningsredskab, der bruges i planlægningsfasen, men den er redigerbar gennem hele processen. Den støtter og fastholder fokus på formål og på processen.

Eksempel

En gruppe unge og ældre borgere har aftalt at udvikle et fælles med-borgerhus. Inden processen går i gang, mødes gruppen og planlægger processen indhold.

Læs hele beskrivelsen
Step by step
  1. Deltagerne drøfter og aftaler i fællesskab det overordnede formål med processen, som skrives ind i skabelonen. Dette formål er styrende for, hvilke metoder deltagerne vælger at arbejde med

  2. I fællesskab udfyldes drejebogen, der herefter fungerer som støtte til processen. Det kan være en god idé at hænge metoderne op på skabelonen, så de aktivt kommer i spil. Det understreger også den iterative proces, hvor deltagerne ofte vil være nødt til at gå tilbage i processen

  3. Deltagerne drøfter roller, forudsætninger og rammer i forbindelse med planlægningen og noterer særlige roller eller opgaver i drejebogen. Her er det vigtigt, at deltagerne er anerkendende og inddrager hinandens perspektiver

 

Next step

Begynd processen evt. med metoden VIDENSBEHOV

Kontakt os