Vidensbehov

Formål

Formålet er, at deltagerne i fællesskab åbner en problemstilling, tema eller emne op, skaber et overblik og et dynamisk værktøj til deres fælles vidensbehov.

Anvendelse

Metoden er understøttende i hele processen, fordi det er nødvendigt at søge viden igennem hele forløbet. Metoden hjælper deltagerne med at strukturere deres vidensindsamling og voksende behov for at skabe overblik over vidensfeltet.

Eksempel

En gruppe i 6. klasse skal arbejde med plastik i verdenshavene. Inden elevernes fordybelse i emnet laves VIDENSBEHOV for at skabe overblik over den viden, gruppen har behov for.

Læs hele beskrivelsen
Step by step
  1. Deltagerne arbejder med skabelonen til VIDENSBEHOV

  2. Deltagerne starter med individuelt at skrive 2-3 post-it’s til hvert felt. Disse placeres i felterne. Det er en fordel at arbejde en række færdig ad gangen. Start f.eks. med punktet: udfordringen

  3. Når deltagerne har udfyldt alle deres post-it’s, laver gruppen en prioritering af, hvad der skal gøres først, og hvem der skal gøre hvad. Afsæt god tid til denne del, da det er her, deltagerne drøfter styrker, viden og metoder

  4. Alle deltageres input skal inddrages i drøftelserne. Vær undersøgende på, hvordan deltagerne kan sætte hinandens styrker i spil i vidensindsamlingen. Det kan være en god idé at italesætte, at der meget nemt kan opstå et andet eller flere vidensbehov i løbet af processen, som skal arbejdes ind i modellen

 

Next step

Visualisere aftaler og metoder til vidensindsamling i metoden DREJEBOGEN

Kontakt os