Samskabelse i praksis igennem Billund Builds

CASE

Billund Builds slog rekord i 2019

Hele 4.000 børn deltog i Billund Builds læringsprojektet. Fokus er på samskabelse mellem børn og voksne, hvor børn er aktive i at undersøge, idéudvikle og skabe. De byggede spil, energikilder, forhindringsbaner og bæredygtige byer. 12.390 børn har allerede deltaget i Billund Builds fra 2015-19.

Grindsted Privatskole opnåede særdeles flotte resultater

En række dagtilbud og alle 9 Billund skoler deltog i Billund Builds i 2019. Grindsted Privatskole deltog med 135 børn på 0-6. årgang. Thomas Jakobsen, skolelærer fra Grindsted Privatskole, beskriver sine overvejelser:

Vi valgte at gå ind i Billund Builds uden nogen planer, strategier eller mål på forhånd. Vi ville være en aktiv del af processen i fællesskab med alle i projektet lige fra elever, forældre, fagprofessionelle til praktisk personale osv. Vi startede alle sammen samme sted, fra ingenting. Vi ville se, hvad processen kunne, og hvor den ville føre os hen i forhold til læring og tilegnelse af nye færdigheder.

10 trin til succes

Grindsted Privatskole fulgte 10 trin i hele deres proces:

Rammerne blev sat

  1. Nedsættelse af procesholder og styregruppe
  2. Kick off: kvartalsworkshop mhp. inspiration til proces og idéudvikling

Jeres workshops har været helt afgørende og til stor inspiration for hele BBD forløbet her hos os, hvor vi har brugt disse til at skabe hele processen og projektet.

Børnene var aktive i idéudvikling

  1. Idéudvikling – idéudvikling og afgræsning blandt med elever
  2. Vidensgrundlag opgraderes: Deltagelse i kvartalsworkshop om samskabelse

Børnene var aktive i at skabe; fagprofessionelle faciliterede

  1. Skitsering
  2. Produktion
  3. Præsentation

Eleverne evaluerede Billund Builds på:

  1. Proces
  2. Produkt
  3. Samarbejde

De fagprofessionelles vurdering af Billund Builds:

Skolelærer, Thomas Jakobsen, fra Grindsted Privatskole: Der var dog ingen tvivl om, at det har været en kæmpe succes for os at være en aktiv del af processen i samskabelse med vores elever, og vi har opnået nogle særdeles flotte resultater i fællesskab.

Kontakt Karin for mere info

Karin Møller Villumsen
VP, Director of Research Lab

Se også

Kontakt os