Research Journal

Børn som skabende verdensborgere

Download Research Journal - Børn som skabende verdensborgere

At børn er skabende verdensborgere, er både konkret og abstrakt. Derfor har vi i samarbejde med Aalborg Universitet undersøgt, hvordan vi kan forstå det teoretiske og videnskabelige afsæt for børn som skabende verdensborgere. 

Resultatet er denne fjerde research journal, som skaber et vidensfundament med en filosofisk og etisk ramme om at forstå børn som skabende verdensborgere. Den tager os rundt i forskellige videnskaber og konkrete kontekster, hvor fokus er på kulturmøder, indsigt, udsyn og ikke mindst på betydningen af dannelse, kompetencer eller kapabiliteten generelt som mennesker og specifikt, når det gælder børn. 

Vi får derfor også præsenteret konkrete praksiseksempler på, hvordan det skabende verdensborgerskab folder sig ud med og omkring børn, især i nogle pædagogiske praksisfelter. Men børn som skabende verdensborgere er ikke begrænset til en pædagogisk praksis – det gælder i princippet alle steder.

I tilblivelsen af denne research journal om børn som skabende verdensborgere havde vi løbende dialog mellem Aalborg Universitet og Syddansk Universitet med et ønske om at få det teoretiske og etiske grundlag i forskningsrapporten koblet til det teoretiske, etiske og helt konkrete afprøvninger i pilotprojektet Filosofiske eksperimentarier.

Viden skal anvendes. Vi er derfor glade for at kunne dele denne research journal med alle, der har interesse i at fremme børns aktive deltagelse og deres perspektiver i vores mere eller mindre forbundne fællesskaber. Betydningen af børn som skabende verdensborgere viser sig konkret og har værdi i både et lokalt og globalt perspektiv.

Download

En del af visionen for Capital of Children - Børnenes Hovedstad - er, at børn er skabende verdensborgere. Der betyder, at børn er ligeværdige med voksne (med ulige forudsætninger), at de lever i en kompleks verden med rettigheder og pligter, ansvar og muligheder, at de er medskabere af – og har krav på at kunne være medskabere af – deres liv samt, at de orienterer sig til deres omgivelser. Denne meget foreløbige beskrivelse af børn som verdensborgere åbner for en del spørgsmål:

  • Hvad er en verdensborger? 
  • Hvad betyder verdensborgerskab?
  • Hvordan hænger skabelse og verdensborgerskab sammen?
  • Hvordan relateres det til børn?
  • Kræver det noget at blive og være en verdensborger - og i så fald hvad?

Børn som skabende verdensborgere og de tilhørende undersøgelsesspørgsmål er omdrejningspunkt for denne forskningsrapport, som skal bidrage til, at CoC Playful kan arbejde vidensbaseret med en tilgang til visionen om, at børn som ligeværdige aktører bidrager værdifuldt – på andre måder end voksne – til det gode liv og vores fælles samfund. 

Kontakt os