Samskabelsestrekanten

Trekanten er bygget op af tre faser, der ligger på et fundament af samskabelse, som gennemsyrer alle faserne. Alle faserne hænger sådan sammen, at man ideelt set, kan stå med en spændende idé, problemstilling eller et behov, som gennem faserne bearbejdes, analyseres, undersøges og udvikles, så man til sidst står med en ny, god og virksom løsning. 

Samskabelse:
Her arbejdes der med tillid, fællesskab, relations opbygning, anerkendelse, spørgeteknikker, aktiv lytning og feedback. Denne fase handler om at understøtte samskabelse på trods af forskellige positioner, roller og hierarkier

​Fase 1: Undersøge
Her søges der ny viden, der analyseres, bearbejdes og behandles. Denne fase handler det om se, lytte, mærke og forstå verden

Fase 2: Idéudvikle 
Her idégeneres, afgrænses og indkredses problemstillinger. Denne fase handler om at skabe mange idéer, udvikle, kvalificere og udvælge de bedste idéer inden for en bestemt ramme

Fase 3: Skabe
Her konstrueres, bygges, produceres, testes og forbedres løsninger. Denne faser handler om at lave virksomme løsninger, der fungerer og skaber forandring

Faserne er struktureret i processer, der åbner og lukker deltagernes mindset, så det er muligt at bevæge sig dynamisk både i faserne og mellem faserne. Hver fase starter med et åbent mindset, hvor der indsamles ny viden eller skabes idéer, som gennem fasen langsomt vurderes og bearbejdes og afsluttes med at lukke ned gennem sortering og udvælgelse. Dette gøres blandt andet ved at visualisere sin viden, idéer eller prototyper og derigennem afprøve og få feedback, så man hele tiden ved, hvad man står med, og hvad næste skridt i processen er. 

Der er ikke nødvendigvis en på forhånd logisk eller givet rækkefølge på faserne. Det vil afhænge af konteksten, sagen og ressourcerne og hvilken fase man starter med. Nogle gange vil man åbne og afgrænse en problemstilling inden, man søger ny viden. Andre gange har man behov for at få ny viden, inden man kan åbne og afgrænse sin problemstillingen. 

Samskabelse er en iterativ proces, hvilket betyder, at man ofte vil opdage, at man naturligt bevæger sig mellem faser og metoder gennem hele processen. 

Se også

Kontakt os