Etiske overvejelser ved samskabelse

Vær opmærksom på, at når der samskabes børn og voksne imellem, kan de nye roller om ligestillethed skabe forvirring for barnet.

Barnet vil måske søge den voksnes anerkendelse eller forsøge at skabe konsensus. Barnet kan opleve at blive utryg i nye roller, hvis ikke barnet har erfaring med at indtage en mere ligeværdig position – eller har oplevet voksne, der inviterer barnets perspektiv og deltagelse med på en respektfuld måde.

Barnet kan (afhængig af alder, erfaringer og kompetencer) ikke altid gennemskue, hvad der er barnets eget perspektiv eller, hvad det bedste er for barnet. Barnets perspektiv og barnets bedste kræver ofte en fortolkning / oversættelse, som sker gennem de voksne omkring barnet. Det kræver en særlig opmærksomhed at fastholde barnets perspektiv, og det er en løbende udfordring at søge barnets ’rene’ perspektiv.

I samskabelse med børn er det derfor helt afgørende at kunne håndtere dilemmaer og forholde sig etisk ansvarlig gennem refleksion over barnets perspektiver, hensynet til barnets trivsel, positioner, hierarkier og tilbud om nye positioner og muligheder. Det kræver et trygt rum, og måske også et andet rum med andre rammer end de kendte.

Vær særlig opmærksom på at forhandle accept hos barnet. Vær opmærksom på, hvornår der skal indhentes samtykke og i det hele taget på rettigheder og lovgivning, der beskytter personlige oplysninger.

Se også

Kontakt os