Vores definition af samskabelse


Her er CoC Playful Minds definition på samskabelse med børn, efterfulgt af de principper vi arbejder med i samskabelse

Samskabelse med børn er en praksis, en metode og en ideologi, hvor børn ligeværdigt skaber noget sammen med andre aktører. Samskabelse sætter sagen og processen i centrum med inddragelse af forskellige perspektiver på en fælles sag. Ved samskabelse har voksne det etiske ansvar for børnenes trivsel og skabelse af en rammesætning, der muliggør børnenes initiativret, aktive deltagelse og meningsfuld involvering.

Definitionen tager afsæt i den forskningsbaserede vidensjournal ”Samskabelse – med børn i fokus” af Lene Tanggaard og Josefine Dilling samt i forskningslitteraturen i øvrigt.

Samskabelse sætter fokus på en fælles sag og på den ligeværdige proces med at skabe noget sammen. Dét, der skabes, kan være en proces, et design, et produkt, en aktivitet, en service, en leg – noget der skaber værdi for flere end den enkelte, og som ingen af deltagerne kunne have udviklet alene. I samskabelse med børn er det vigtigt at skabe et tillidsfuldt rum med plads til at risikere sig selv i de fællesskabende og ikke forudsigelige eller nødvendigvis kendte processer.

At være sammen om en fælles og vedkommende sag bidrager til engagement og til at afprøve nye positioner og opnå meningsgivende læring. Men det kræver rammesætning og facilitering.

Facilitator eller de fagprofessionelle har en vigtig rolle i at tilbyde lige deltagelsesret, lige initiativret og lige værdighed for børn og voksne, der lærer sammen og af hinanden. De voksne har et særligt etisk ansvar for at skabe plads til forskellige børne- og voksenperspektiver og sikre, at barnets særlige positioner og rettigheder behandles etisk forsvarligt. Alle skal dog opleve at have det godt og føle sig ligeværdigt behandlet. Det er vigtigt for motivation, deltagelse, de sociale relationer, forståelsen af sig selv og andre samt for læringen. Det leder frem til følgende principper.

Principper i samskabelse med børn:

  • Børn og voksne har lige værdighed, lige deltagelsesret og lige initiativret.

  • Børn og voksne lærer af og med hinanden i en proces med at udforske noget, man gerne vil blive klogere på og finde gode løsninger til.

  • Etisk refleksion og handling som en del af processen, idet det er vigtigt at sikre deltagernes trivsel og en etisk forsvarlig behandling af barnets særlige position og forudsætninger samt barnets rettigheder, jf. børnekonventionen.

  • Skabelsen af et produkt er centreret om alle deltagernes perspektiver i fællesskabet, med et særligt hensyn til at tilbyde og afprøve nye positioner.

  • Et kontinuum mellem minimum og maksimum involvering af barnets perspektiv i forskellige former.

  • ”Art kaos” med fokus på sag, proces og relationer, mindre på målstyring og outcome.

  • Alle samskabelsesforløb er forskellige og kan være mere eller mindre faciliterede, men kræver rammer, fleksibel struktur og metoder til stilladsering.

Se også

Kontakt os