Tre veje til samskabelse med
børn
 i dagtilbud

Hvordan får fagprofessionelle i dagtilbud mindre børns perspektiver på banen, når en aktivitet skal planlægges, tilrettelægges og evalueres? Det giver en ny rapport svar på ved at formidle erfaringer mellem de dagtilbud, der deltog i Billund Builds i januar 2019.   

Lysten til at inddrage børnene og arbejde med samskabelse i praksis mangler ikke blandt dagtilbuddene i Billund Kommune. Sådan lyder konklusionen i en evalueringsrapport, hvor CoC Playful Minds har bedt børn, fagprofessionelle og ledere om at vurdere deres udbytte af Billund Builds 2019. Deltagerne har delt deres erfaringer med at arbejde samskabende, eksperimenterende, kreativt og legende 

 Vi er meget glade for at se, hvordan hovedparten af de fagprofessionelle er optaget af at skabe plads til børnenes perspektiver og stemmer. Deres besvarelser viser, at de synes, det er vigtigt, men også at det nogle gange kan være svært at lykkes med at få børnene ligeværdigt på banen. Evalueringsrapporten peger på områder, hvor de fagprofessionelle efterlyser metoder  og cases til inspiration om samskabelse, siger Trine Enggaard Sennels, Research Consultant i CoC Playful Minds. Hun er medforfatter på evalueringsrapporten, som er skrevet for at opsamle erfaringer og bidrage til vidensdeling mellem dagtilbud, der deltager i Billund Builds.  

 Vidensdeling og erfaringsudveksling har været efterspurgt, og det er et ønske, som vi gerne vil understøtte. Derfor har vi i år samlet op på Billund Builds med en grundig evaluering, der omfatter observationer, interviews og spørgeskemaer til børn og fagprofessionelle, som vi bearbejder og gengiver i den nye rapport. Evalueringen giver også indsigter, som vi bruger til at videreudvikle Billund Builds på den bedst mulige måde, siger Trine Enggard Sennels.  

Tre udfordringer og tre løsninger 

Herunder kan du læse om tre udfordringer, som fagprofessionelle i dagtilbud kan mødenår de skal samskabe i praksis med børn i alderen 3-6 år. Udfordringerne er matchet med gode erfaringer og mulige løsninger. Både udfordringer og løsninger er hentet fra de fagprofessionelles besvarelser i evalueringen af Billund Builds 2019

#1 Planlægning:  
Typisk er det voksne, der sørger for planlægning af aktiviteter eller forløb. Børnene bliver ikke naturligt inddraget, så hvordan kan man få de mindre børnene på banen allerede fra begyndelsen? 

Børns kompetencer til at deltage i en hel planlægning kan afhænge meget af, hvad de har prøvet tidligere. Derfor fungerer det godt, at bryde planlægningen ned i mindre elementer. Børnene har ofte bedre mulighed og forudsætning for at byde ind, når de bliver præsenteret for dele af processen. 

Fotografering kan være en måde at få børnene til at komme på banen med deres forslag. Et eksempel er en pædagog, som tager et polaroidkamera med og beder børnene tage ét billede hver. Billedet skal være af en ting, de har lyst til at lege (med) eller noget, de godt kan lide. Børnenes motiver kan være udgangspunkt for en snak om, hvad dagen skal gå med. Samtidig lærer børnene, hvordan de kan dokumentere, indsamle, visualisere og italesætte alles forslag via billeder.    

Når børn deltager i planlægningen er det en god ide at have opmærksomhed på de daglige vaner og logikker i institutionen. Børn tænker ikke intuitivt på, hvordan ting gøres smartest eller hurtigst. Og de afstemmer ikke deres forslag med, hvornår køkkenet serverer frokost, eller I mødes til samling.  

Gå til planlægningen med en indstilling til, at børnenes ideer kan lade sig gøre. Det giver børnene lyst til at engagere sig. Omvendt er det meget demotiverende at blive spurgt, men ikke hørt. I samskabelse er der ikke ét svar, som er mere rigtigt end et andet. Børn og voksne er ligeværdige om at finde frem til de beslutninger, I ender med at gå videre med. 

#2 Ideudvikling:  
Ideudvikling kan være en svær størrelse at gøre håndgribelig, så hvordan ideudvikler man med mindre børn? 

Når mindre børn skal ideudvikle, er det vigtigt, at der er en fagprofessionel, som er meget opmærksom på at facilitere og forme processen, så børnenes ideer kommer til udtryk. Hvis den fagprofessionelle på forhånd har en idé om, hvad ideudviklingen skal ende ud i, er det vigtigt at have opmærksomheden på børnenes perspektiver og på at forfølge deres spor. Når mindre børn skal ideudvikle og eksperimentere, er det ofte nødvendigt, at der er en fagprofessionel, som er direkte involveret i at initiere dialog og proces. 

Et eksempel er to børn, som er i gang med en leg. Pædagogen tager en LEGO-figur og spørger ind til børnenes leg via figuren og inddrager dermed flere børn fra stuen i legen. Legen udvikles altså gennem pædagogens italesættelse med udgangspunkt i børnenes egne ideer – og dermed udvikler børnene legen sammen. 

Metoden Pick A Card kan være en anden måde at sætte gang i børns tanker og ideer påPick A Card går ud på, at den fagprofessionelle lægger billeder ud på gulvet og beder børnene vælge et kort, som de synes særligt godt om. På tur skal børnene fortælle, hvorfor de har valgt deres kort. Mens hvert barn fortæller, øver børnene sig i at lytte til hinanden og eventuelt stille spørgsmål til hinanden om, hvad der sker på kortet. Der opstår et fællesskab i børnegruppen med mulighed for at forstå hinandens perspektiver og være nysgerrige sammen eller hver for sig. Billederne på kortene kan eventuelt være udvalgt, så de rammesætter ideudviklingen, hvis der er en specifik aktivitet, børnene skal bidrage til at sætte rammerne for.   

#3 Evaluering:  
Børn i alderen 3-6 år er til stede i øjeblikket, så hvordan inddrager man dem i evalueringen af et forløb, der strækker sig over længere tid, og hvordan hjælper man dem med at sætte ord på deres perspektiv? 
 

Evaluering markerer ofte afslutningen på en aktivitet, men ved samskabelse med mindre børn er det fordelagtigt med en løbende evalueringsproces. Måske betyder det, at I hver dag er opmærksomme på at tale med børnene om de ting, de har lavet. Den fælles evaluering kan også bruges i løbet af dagen, som en feed forward til hvad de gerne vil i gang med som det næste.  

Hvis børn ikke har sprog, eller hvis de ikke kan formulere deres mening, kan det være en ide at lave en vidensvæg i institutionen. Vidensvæggen er en væg, hvor børnene kan hænge en tegning op af den aktivitet, de synes, der var sjov at deltage i. En anden mulighed er at udstyre børnene med et kamera og lade dem fotografere det, de synes, har været det sjoveste. 

Konklusioner fra evalueringen af Billund Builds 2019 

Generelt er børnenes og de voksnes oplevelse af Billund Builds i 2019 positiv. 

Der var i 2019 rekordstor deltagelsesgrad på dagtilbudsområdet med 1017 deltagende børn. 

De fagprofessionelle beskriver deres læring og udbytte af Billund Builds som en øget viden om samskabelse, fokus på at eksperimentere og en øget opmærksomhed på børnenes perspektiv. 

Generelt inddrager de fagprofessionelle i mindre grad børnene i valg af arbejdsformer og planlægning, hvorimod de i højere grad diskuterer og taler med børnene.  

Se også

Kontakt os