Co-tell

Formål

Formålet med CO-TELL er, at en idé, et emne, en problemstilling eller en evaluering bliver behandlet af alle i gruppen for dermed at inddrage alles perspektiver til den fælles sag og komme nærmere en kerne og fælles forståelse.

Anvendelse

CO-TELL bruges, når deltagerne i fællesskab skal nå ind til kernen af en problemstilling eller til at stille forståelsesspørgsmål til et emne, en evaluering etc.

Eksempel

En gruppe har arbejdet med en bestemt idé. De har nu brug for hinandens perspektiver på idéen for at skabe en fælles forståelse af, hvad der er kernen i idéen.

Læs hele beskrivelsen
Step by step
  1. Deltagerne forbereder hver ét kraftfuldt spørgsmål til det, der arbejdes med – et emne, en idé eller en problemstilling. Spørgsmålet skrives ned, så det kan huskes

  2. Den første deltager stiller sit spørgsmål til de øvrige i gruppen, der alle svarer én efter én på spørgsmålet. Det er afgørende, at deltagerne ikke svarer det samme på det samme spørgsmål, hvilket tvinger de sidste deltagere til at komme længere ind til kernen

  3. Herefter stiller den næste sit spørgsmål, der ligeledes besvares af alle

  4. I fællesskab samles der op på nye forståelser og ny viden ved at spørge: ”Hvad ved du nu, som du ikke vidste før?”

 

Next step

Den nye viden tilføjes VIDENSVÆGGEN

Kontakt os