Co-role

Formål

Formålet med CO-ROLE er, at deltagerne udvikler, drøfter og afprøver forskellige roller og positioner i løbet af processen.

Anvendelse

CO-ROLE fungerer som deltagernes positions -og rollemarkør. Den skal være til forhandling gennem hele processen for at undgå, at positionerne stivner i en bestemt rolle. Det er vigtigt, at alle deltagere kan se sig selv i den og får afprøvet forskellige positioner.

Eksempel

En gruppe unge mødes for at udvikle en musikfestival. Inden processen går i gang, starter gruppen med at drøfte de forskellige positioners roller og styrker i CO-ROLE. Herefter afprøver grupppen de forskellige positioner og roller.

Læs hele beskrivelsen
Step by step
  1. Deltagerne drøfter skabelonens positioner. Det er vigtigt, at deltagerne kom-mer frem med deres forskellige forståelser af, hvad positionerne indeholder af egenskaber. Disse noteres i skabelonen som roller og styrker

  2. Deltagerne bruger skabelonen som redskab til at drøfte, hvem, hvor, hvornår og hvor længe de forskellige positioner sættes i spil i processen f.eks. som dialogværktøj til idékvalificering. Det er vigtigt, at deltagerne får afprøvet forskellige positioner i processen, og derfor er CO-ROLE et dynamisk værktøj, hvor deltagerne skal flytte rundt på positionerne

  3. CO-ROLE vurderes, evalueres og revideres flere gange i forløbet

 

Next step

Processen påbegyndes eller fortsættes

Kontakt os