Research Journal

Co-creation

Download Research Journal - Co-create

CoC Playful Minds inviterer med denne vidensjournal til dialog og videre samarbejde om samskabelse med børn. Vi ønsker at bidrage med, hvordan samskabelse med børn kan gribes an i en pædagogisk kontekst primært i Billund Kommune.

Vidensjournalen har dannet afsæt for udarbejdelse af inspirationsmaterialer og metoder til brug for konkret samskabelse med børn i centrum. Billund Kommune har igennem ”Sammen finder vi ud af det” allerede arbejdet med såvel børne- inddragelse som samskabelse. Dermed har vi tilsammen det bedste udgangspunkt for at praktisere samskabelse i Billund Kommune og herigennem give plads til børn som skabende verdensborgere.

Vidensjournalen er med andre ord et første bud på et forskningsfundament for samskabelse med børn. Vi har i samarbejde med professor Lene Tanggaard og forskningsassistent Josefine Dilling i vidensjournalen et første svar på:

Hvordan kan vi forstå samskabelse med børn inden for det pædagogiske felt?
Hvad kommer det af? Hvorfor er det vigtigt?
Hvad bringer det mere til for børn – og for voksne?
Hvad betyder det for en pædagogisk praksis?
Hvilke etiske overvejelser er der i samskabelse med børn?
Hvad findes der af relateret forskning, og hvor er de interessante forskningsfelter og forskningsaktører?

Vi håber du vil dykke ned i vores Research Journal, download den herunder. 

Download

Billund er Børnenes Hovedstad. Her lærer børn igennem leg og er skabende verdensborgere.
Det er visionen. I CoC Playful Minds ønsker vi at informere og inspirere ledere, fagprofessionelle, børn og unge, forældre og organisationer til at skabe Børnenes Hovedstad.

Denne publikation er den første i en række udgivelser, som vi kalder vidensjournaler. Vidensjournaler er forsknings- undersøgelser og forskningsrapporter udarbejdet af forskellige forskere. Denne første vidensjournal fra 2019 omhandler samskabelse med børn.

Kontakt os