Etik i online undervisning

Online workshops under Covid-19

Er det rimeligt at kræve, at elever har deres kameraer tændt? At kameraet peger på deres ansigter? At de ikke må sidde i nattøj eller spise?

Under corona-pandemien blev den fysiske undervisning omlagt til online undervisning, da skolerne i perioder måtte lukke ned for den almindelige undervisning.

Syddansk Universitet gennemførte i februar 2021 sammen med Statens Institut for Folkesundhed og CoC Playful Minds en række online-workshops med børn fra skoler i Billund Kommune med fokus på elevernes perspektiver, forståelser og dialog om spørgsmål relateret til FN’s Verdensmål. Her blev også stillet krav til elevernes måde at være tilstede på i det virtuelle rum. Men hvordan påvirker det børnene? Hvorfor er det svært at leve op til sådanne krav? Er de ok? Og nødvendige for hvem og hvad?

Kontakt os