Engagement giver viden værdi

Bliv klogere på fordelene ved at inddrage målgruppen i din vidensproduktion og få konkrete råd til at arbejde med metoderne.  

En fotoudstilling, hvor gæsterne selv tager billederne. En teaterforestilling, hvor publikum bidrager til handlingen. Eller en by, der inviterer borgerne til at deltage at højne trafiksikkerheden for byens børn. Det er alle tre eksempler på engaging knowledge, som kort fortalt går ud på at skabe viden på en deltagende måde ved at aktivere målgruppen i produktionsprocessen.  

 – Modsætningen til engaging knowledge er en antagelse om, at borgere mangler viden og skal have den leveret og præsenteret. Det tror vi ikke på. I engaging knowledge arbejder vi derimod ud fra ideen om at borgere har viden, interesser og meget at bidrage med. Med forskellige metoder forsøger man at tale til folks engagement og meningsfulde liv, forklarer Karin Møller Villumsen, videnschef i CoC Playful Minds. 

 – Det er denne tilgang til vidensproduktion og -formidling, som vi præsenterer i vores nye vidensjournal Engaging Knowledge. Vi tager emnet op, fordi CoC Playful Minds skaber produkter til børn sammen med børnvi skaber nye læringsmetoder sammen med børn og en by for børn sammen med børn. Den ambition kommer vi kun i mål med, hvis vi forstår at engagere børn, forældre og borgere på en deltagende måde, fortsætter hun.  

Et mere brugernært resultat 

Engaging knowledge tager udgangspunkt i, at alle har noget at bidrage med. Derfor definerer man som det første målgruppen og inviterer den tidligt ind i processen. Sammen kortlægger man problemstillinger og indsamler data. Efterfølgende kigger man i fællesskab på løsninger og beslutter, hvad der er værd at arbejde videre med.  

 – Det kan naturligvis forstyrre det oprindeligt definerede mål for projektet – måske endda komplicere processen – men metoderne styrker resultatet og giver målgruppen en meningsfuld oplevelse af at deltage og blive hørt, siger Karin Møller Villumsen.  

 – Vi prøver lige nu tilgangen i et projekt, som går ud på at øge trafiksikkerheden i Billund, så familier og børn kan bevæge sig sikkert rundt i byen. Børn og familier skal skabe viden og ideer sammen. Vi vil vide, hvordan de oplever trafiksituationen, og hvilke erfaringer de harResultatet bliver, at vi etablerer såkaldte sikkerhedszoner rundt i byen. Vi kommer løbende til at afprøve forskellige formater, hvor børn og andre engagerede skaber viden sammen og formidler og oplever viden på nye måder, forklarer hun.    

Prøv selv kræfter med engaging knowledge 

I vores nye vidensjournal Engaging Knowledge bliver læseren præsenteret for en række anbefalinger, der skal gøre det nemmere at prøve kræfter med metoderne.

Her ser du et udsnit af gode råd, som du med fordel kan tænke ind i et projekt, som baserer sig på engaging knowledge:

  • Overvej indledningsvis nøje, hvem der skal deltage i processen, og hvilken form for deltagelse I skal fokusere på. 
  • Vær bevist om, hvilken værdi processen skal generere, men vær også åben for andet udbytte, som kan dukke op, når du går i dialog med deltagerne og aktiverer deres ressourcer. 
  • Prøv at aktivere deltagernes sanser/krop og påvirke dem følelsesmæssigt, så du stimulerer deltagerne i en dybere forstand og ikke kun får deres rationelle input.
  • Husk at acceptere, at kollektive, ikke-hierarkiske, procesbaserede projekter kan være mere rodede. Omfavn muligheden for uforudsete resultater. 
  • Forstå din målgruppe, deres aktiver, behov og interesser ved at tilbringe tid med dem eller ved at udforske deres begivenheder, lokationer og tale med flere fra gruppen, også eventuelle ledere.

Fakta

Engaging knowledge arbejder med brugerinddragelse på fire niveauer:  

1. Bidrag
Her bidrager borgerne med mindre handlinger for eksempel enkelte kommentarer 

2. Samarbejde  
Borgerne leverer hovedindholdet eller strukturen i et projekt. 

3. Samskabelse 
Borgerne er en del af konceptualiseringen, planlægningen og udførelsen af projektet. 

4. Hosting  
Borgene styrer selv alle aktiviteter på et sted/en platform, som de får stillet til rådighed.   

Kontakt os