tirsdag den 04. oktober 2022 kl. 14.30-17.00

Billund Builds Lab 1: Demokrati i børnehøjde

Hvordan kan vi inddrage børnene før, under og efter et projektforløb? Vi dykker ned i en projektmodel/planlægningsmodel, kobler til tegn/pejlemærker (samskabelse og legende tilgang), afprøver konkrete metoder og videndeler om erfaringer.

Mere info følger...

  • Tidspunkt: tirsdag den 04. oktober 2022 kl. 14.30-17.00
  • Sted: CoC Living Lab, Kløvermarken 35, 7190 Billund
  • Tilmelding:

    Tilmelding skal ske senest den 5. august 2022