Skabende Verdensborgere

Børn er skabende verdensborgere

Af CoC Playful Minds vision fremgår det at... “børn er skabende verdensborgere”.
Verdensborgerskabet handler om udsyn og at kunne agere i en kompleks verden. Det handler om ansvar og rettigheder som borger – uanset alder. Men især handler det om en tilgang til verden: lokalt og globalt samt forskellige kompetencer. 

At være skabende verdensborger vil sige:
At kunne skabe - at have erfaringer, viden og mod på at skabe noget sammen med andre. Men også at blive set og identificeret som en værdifuld skaber/agent.

At mestre indsigt i eget liv/sig selv og lokale forhold samt have blik og udsyn for andre mennesker, måder og vilkår. Kulturmøder kan ske i mange sammenhænge, lokalt og globalt.

At deltage som borger med forskellige muligheder, rettigheder, forpligtelser og ansvar i alle samfundets aspekter – stort og småt.
At være borger i Billund og Danmark er også at være borger i verden.

Kompetencer som verdensborger:

  • Engagement, nysgerrighed
  • Viden og kundskaber i bred forstand
  • At kunne håndtere følelser og forstå andres: empati, respekt, relationelle og etiske kompetencer
  • Kulturforståelse
  • Kommunikation
  • Konflikthåndtering
  • Navigere kritisk i nyheds- og sociale medier

Se også