Samskabelsespriser 2020

Vi hylder årets samskabere 2020

Prisen tildeles samskabere, der har skabt muligheden for at børn og unge i Billund Kommune inddrages og er medskabere i planlægningen eller udviklingen af tiltag. Vinderne af priserne modtager foruden den fine pris, et gavekort på 1000 kr. 

Kriterierne for at vinde samskaberprisen er samskabt af børn og unge i Billund Kommune. 

Generelle kriterier hos en samskaber er, at personen

  • Viser vejen og støtter både børn, unge og kollegaer i legende, eksperimenterende og kreative processer.
  • Skaber mulighed for, at alle kan være med, udfolde og udvikler sig – og meget gerne have det sjovt imens.
  • Skaber gode vilkår for andre til gavn for lokalsamfundet og borgerne i Billund kommune

De tre kategorier

Årets unge samskaber
Prisen tildeles unge i Billund Kommune, i alderen 13-20 år, som har bidraget til og vist et særligt engagement i visionen om Børnenes Hovedstad ved:

  • At være medskaber af produkter eller nye initiativer til gavn og glæde for andre børn og unge, der f.eks. skaber mulighed for at andre også kan og tør kaste sig ud i at skabe nye tiltag.

Keywords: Passioneret, nytænkende, inddragende, rækker ud, gør noget for andre.

Årets pædagogiske samskaber
Prisen tildeles en fagprofessionel som i løbet af året har bidraget til, og vist et særligt engagement i visionen om Børnenes Hovedstad ved:

  • At have fokus på at skabe sammen med børn og unge f.eks. gennem inddragelse i planlægningen af en leg, udvikling af indholdet i en aktivitet eller arbejdsmetoder i undervisningen.

Keywords: Nytænkende, glædesspreder, støttende, udviklende, inddragende, formidler, rummer forskellighed.

Årets Business samskaber
Prisen tildeles en person, som i løbet af året har bidraget til, og vist et særligt engagement i visionen om Børnenes Hovedstad ved:

  • At invitere og indtænke børn og unge ind i legende og kreative processer som en del af udviklingen af produkter eller initiativer, der kan være til gavn og glæde for både børn og voksne.

Keywords: Rummelig, nytænkende, inkluderende, legende, åbent for nyt, skaber med andre for andre.

Nominerede i kategorien

Årets Unge Samskaber

Ridhima Rastogi (Vinder)

Ridhima er vinder af prisen som Årets Unge Samskaber på baggrund af hendes involvering i flere projekter og aktiviteter. Herunder aktiv deltagelse i Our World Academy og medskaber af tænkepausen Tømmerflåder og verdensmål. Hendes rolle i Kids Take Over, da hun besad direktørposten for CoC Playful Minds for en dag, Legetøjsbytte på ISB i samarbejde med organisationen Red Barnet. Hendes involvering i Teens Filmklub i Billund og UNICEF initiativet Børnevenlig By og Kommune. 

Holger og Agnes

Holger og Agnes var meget aktive på årets Sommercamp. De forholdt sig til byrumsskabelse og deres egen by og var dygtige og søde medspillere overfor de yngre børn på lejren.

De var også vildt dygtige med deres hænder og fik, sammen med de øvrige børn og folkene fra BY RUM SKOLE, designet og lavet nogle flotte bænke i et fællesskabt byrum.

 

Cecilie Vibe Pedersen

Cecilie er nomineret som årets unge samskaber fordi hun er vildt god til at samarbejde med børn. Eksempelvis i CoC Playful Minds workshops, hvor hun skaber tryghed og glæde, som giver børnene meget mere selvsikkerhed i forhold til at ytre deres tanker og behov.

Cecilie er den fødte samskaber og har tidligere vundet netop denne pris for sit samarbejde med børn og andre unge. 
 

Nominerede i kategorien

Årets Business Samskaber

Mike Sullivan (Vinder)

Selvstændig
Mike er en af Billunds ildsjæle, der ved forskellige initiativer gang på gang bringer folk sammen igennem leg og kreativitet. Han er en igangsætter med godt humør, og corona-lockdown afholdte ham ikke fra at sætte initiativer i gang for at inspirere og erfaringsudveksle Billund-borgere imellem. Her formåede han at starte Facebook-gruppen "Homeplay", der dannede rammen om kreative fællesskaber, men hver for sig.

Torben Klovborg Christiansen

Hotelchef, Refborg
Torben er en lokal ildsjæl og initiativtager, der bl.a. stod bag indsamlingsshowet under corona-lockdown, for at samle ind til de specialbutikker der led/lider under Coronakrisen.

Han formår at etablere et lokalt engagement med sin altid positive energi, sit drive og sine idéer. Torben indstilles hermed til årets samskaber 2020 fordi han i den grad har fortjent en anderkendelse for alt det han gør.

Mette Vagner

Byplanlægger, Billund Kommune
Mette indstilles for sin indsats for at finde muligheder for at skabe rammer for aktiviteter for børn og familie. Hun har skabt nogle store events for børn: Halloween, jul mv. hvor CoC har været indbudt som samarbejdspartner. hun har fået etableret "Frirum" som et sted tilgængeligt for alle der ønsker at bruge det.

Nominerede i kategorien

Årets Pædagogiske Samskaber

Klara Noer (Vinder)

Leder, Gården i Billund
Klara er vinder af årets pris fordi hun er meget engageret i CoC’s dagsorden og meget aktiv i samarbejdet om at skabe meningsfulde workshops med børn fra Gaarden som deltagere. Hun kommer gerne med gode input til indhold og støtter altid op om CoC's aktiviteter med børn.

Det er tydeligt at mærke at børn har en særlig plads i Klaras hjerte og at hun gerne går et ekstra skridt for at børnene får en fantastisk oplevelse og at også lærer noget undervejs – derfor fortjener Klara prisen som årets pædagogiske samskaber!

Mette Markussen

Fagprofessionel i Billund Kommune
Mette har bidraget til viden og data i forbindelse med Billund Builds. Mette formår at sætte rammerne for en samskabelsesproces med fokus på at eksperimentere og lege sammen med børnene.

Hun er optaget af Billund Builds og begejstret for de pædagogiske muligheder, der er for at skabe sammen med børnene, at bygge universer og kreativt udfolde børnenes perspektiver og åbne muligheder og verdener op for og sammen med børnene

John Dixon

Underviser, ISB
John er ikke bare en meget engageret lærer på ISB, hvor han med forskellige kreative metoder hjælper børnene til at blive medskabende byborgere.

John bruger også sin sommerferie på Junior Explorers Club hvor han lader børnene komme tættere på deres eget community og forholde sig til dette.
John er en sand ildsjæl, der hele tiden udfordre og styrke børnene så de får tiltro til sig selv som skabende verdensborgere.

Og vinderne er?

Tag med på tur og se priserne blive uddelt til årets vindere. 

Se også