Playful Spaces

At lære gennem leg handler også om, hvordan man bor -

og om der er muligheder for at udfolde sig og udforske den fysiske verden omkring sig.

Derfor vil Billund som Børnenes Hovedstad være en by, hvor det er godt at bo, fordi den er indrettet med fokus på at inspirere og udfordre børn og deres familier.

Det betyder helt konkret, at børn bliver inddraget i kommunale planlægningsprocesser, og at Billund har en visionsplan, som beskriver byens udvikling ud fra det overordnede perspektiv Playful Spaces. 

I første omgang er det Billund by, der er i centrum for visionsplanen. Men erfaringer og delelementer skal også kunne fungere andre steder i kommunen og give inspiration til byplanlæggere og arkitekter andre steder i ind- og udland.

Projekter

Kontakt Helle for mere info

Helle Neigaard
Head of Playful Spaces