Playful Spaces

At lære gennem leg handler også om, hvordan man bor -

og om der er muligheder for at udfolde sig og udforske den fysiske verden omkring sig.

Derfor vil Billund som Børnenes Hovedstad være en by, hvor det er godt at bo, fordi den er indrettet med fokus på at inspirere og udfordre børn og deres familier.

Det betyder helt konkret, at børn bliver inddraget i kommunale planlægningsprocesser, og at Billund har en visionsplan, som beskriver byens udvikling ud fra det overordnede perspektiv Playful Spaces. 

I første omgang er det Billund by, der er i centrum for visionsplanen. Men erfaringer og delelementer skal også kunne fungere andre steder i kommunen og give inspiration til byplanlæggere og arkitekter andre steder i ind- og udland.

Projekter

System.ArgumentException: Empty guid.
at Umbraco.Web.PublishedCache.PublishedElement..ctor(IPublishedContentType contentType, Guid key, Dictionary`2 values, Boolean previewing, PropertyCacheLevel referenceCacheLevel, IPublishedSnapshotAccessor publishedSnapshotAccessor)
at Umbraco.Web.PropertyEditors.ValueConverters.NestedContentValueConverterBase.ConvertToElement(JObject sourceObject, PropertyCacheLevel referenceCacheLevel, Boolean preview)
at Umbraco.Web.PropertyEditors.ValueConverters.NestedContentManyValueConverter.ConvertIntermediateToObject(IPublishedElement owner, IPublishedPropertyType propertyType, PropertyCacheLevel referenceCacheLevel, Object inter, Boolean preview)
at Umbraco.Core.Models.PublishedContent.PublishedPropertyType.ConvertInterToObject(IPublishedElement owner, PropertyCacheLevel referenceCacheLevel, Object inter, Boolean preview)
at Umbraco.Web.PublishedCache.PublishedElementPropertyBase.GetValue(String culture, String segment)
at Umbraco.Web.PublishedPropertyExtension.Value[T](IPublishedProperty property, String culture, String segment, Fallback fallback, T defaultValue)
at Umbraco.Web.PublishedContentExtensions.Value[T](IPublishedContent content, String alias, String culture, String segment, Fallback fallback, T defaultValue)
at Kirkbi.Core.Models.ContentBase.Get[T](String alias)
at Kirkbi.Core.Models.ContentBase.GetNested[T](String alias)
at Kirkbi.Core.Models.Fields.ImageGridEntry.get_Link()
at ASP._Page_Views_Partials_Sections_ImageGridSection_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\Sections\ImageGridSection.cshtml:line 45
at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
at ASP._Page_Views_sectionPage_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\Views\sectionPage.cshtml:line 19

Kontakt os

Du er mere end velkommen til at kontakte os med forslag, ideer eller blot et spørgsmål. 

Helle Neigaard
Head of Playful Spaces