World Child Forum

Forum for børn

I uge 42 er Billund centrum for World Child Forum – fra fokus på børnene til børnenes fokus.

World Child Forum er et forum til børn, af børn og for børn. Forummet er den første af sin slags for børn i alderen 10-14 år i udfordrende situationer. Børnene udforsker FNs Børnekonvention, børnerettigheder og alt det, der er vigtigt for dem.

En væsentlig del af alle børns rettigheder, der understøtter de gode børneliv, er at blive hørt og behandlet som ligeværdige borgere. Målgruppen for World Child Forum er dermed også børn i udfordrende situationer, der gør, at de ofte ikke bliver hørt.

Der er et stort potentiale i at eksperimentere, udvikle og afprøve metoder, fora og platforme, hvor alle børns perspektiver fremkommer, der sætter fokus på, hvilke udfordringer børnene selv identificerer, hvor børnenes kompetencer til demokratisk deltagelse fremmes og hvor børnene reelt er med til at skabe løsningerne. Disse er ingredienserne, der skal til, for at børnene kan blive medskabere af egne liv, fortæller Anne Mejdahl Daugbjerg, Project Assistant, CoC Playful Minds.

 

 

Program

I ugerne op til forummet i uge 42 deltager børnene i tre indledende workshops.

Den 22. september kl. 15.00-18.00:

Workshop 1: Børnene bliver klædt på til at kunne formidle og kommunikere budskaber gennem forskellige kanaler og formater.

Den 24. september kl. 15.00-18.00:

Workshop 2: Børnene lærer at danne og formulere deres holdinger og konkrete emner, samt præsentationsteknikker.

Den 29. september kl. 15.00-18.00:

Workshop 3: Børnene udvælger 3-4 emner fra Børnekonventionen, som de ønsker at arbejde videre med ved World Child Forum i uge 42.

WORLD CHILD FORUM – D. 15. og 16 oktober kl. 9.00-15.00:

I løbet af de to dage arbejder børnene med deres udvalgte emner og gør deres budskab klart. De laver også råmaterialet (film, foto, tegning, tekst), som vi i CoC Playful Minds bagefter hjælper med at sende ud til beslutningstagere.

Kontakt Anne for mere info

Anne Mejdahl Daugbjerg
Project Assistant

Børnekonventionen

Børnekonventionen blev vedtaget ved FN’s generalforsamling den 20. november 1989. Danmark har ratificeret FN's Børnekonvention og dermed overfor FN og resten af verden tilkendegivet at ville sikre, at børn i Danmark er omfattet af konventionens bestemmelser. FN’s Børnekonvention er skrevet for at sikre rettigheder for børn. Det handler ikke kun om husly, tryghed og omsorg, men også om at blive behandlet som individer med rettigheder. 

Se også