Our World Academy

Our World Academy lærer dit barn at tænke kritisk og kreativt

Børn skal have mulighed for at være reelle samskabere af egne liv og den verden de er en del af.

Our World Academy er det største, strategiske projekt målrettet det uformelle læringsmiljø.

Our World Academy er en filosofisk-dialogbaseret tilgang til den uformelle pædagogiske praksis, der bygger på en legende, eksperimenterende og samskabende didaktik og pædagogik.

Our World Academy understøtter læringsmiljøer,

  • hvor børns perspektiver fremkommer.
  • hvor der sættes fokus på, hvilke udfordringer børnene selv identificerer.
  • hvor børnenes kompetencer til samskabelse og demokratisk deltagelse fremmes.
  • hvor børnene reelt er med til at skabe løsninger.

Dette fordrer voksne omkring barnet,

  • der kan udvikle og facilitere læringsmiljøer, der understøtter og styrker børnenes aktive deltagelse og forståelse for egne læreprocesser.
  • der fremmer børnenes kompetencer til at være reelt legende, eksperimenterende og skabende i deres tilgang til den verden, de skal være medskabere af.

Vi forsøger at lære børnene at forholde sig til sig selv, til hinanden og til verden – og at tænke kritisk og kreativt. Det er nemlig et godt grundlag for at blive verdensborger og skabe engagement omkring sig. På Our World Academy viser vi børn og unge, hvordan deres handlinger og idéer kan være med til at mindske klimaforandringer eller andre udfordringer, som verden står overfor, forklarer Cecilie Tang-Brock, programleder hos CoC Playful Minds.

For at synliggøre anerkendelsen og værdsættelsen af børnenes bidrag under Our World Academy udarbejdes og udgives en Tænkepause af og for børn som et fysisk produkt, børnene kan være stolte af at medskabe.

”Tænkepauser for børn” er et koncept, der manifesteres som en bog, der er blevet til på baggrund af de dialoger, børnene har deltaget i. Bøgerne sikrer participatorisk og narrativ dokumentation, der bidrager med en viden om både proces, børnenes forståelse af og kendskab til de temaer og emner de har været omkring fortalt i et format, hvor børnenes stemmer kommer frem. Børnenes tanker skal hjælpe børn i gang med at tænke på verden, stille spørgsmål og finde svar.

Our World Academy – Tilmelding

Hvad er rammerne for Our World Academy?

Deltagerne på Our World Academy mødes seks eftermiddage i CoC Living Lab på Kløvermarken 35.
Hver workshop består af lege, filosofiske dialoger, handlingsorienterede aktioner og besøg fra en relevant fagperson, som passer til dagens tema.

– På den måde sætter vi en ideel ramme til samskabelse mellem børn og voksne. På Our World Academy indgår børn og voksne på lige fod, og ingen svar er givet på forhånd. Det er den fælles proces, som giver nye perspektiver og et produkt, som ikke var blevet det samme, hvis hver enkelt person havde forsøgt selv, siger Cecilie Tang-Brock.

Udgivelser

Tænkepauser for børn

Fisk og hindbærsnitter
Læs mere og download

Verdensborgerspillet

Læs mere om Verdensborgerspillet

Tænkepauser for børn

Mig, os og vores verden
Læs mere og download

Tænkepauser for børn

Læs mere og download Tømmerflåde og verdensmål

Tænkepauser for børn

Læs mere og download Børnestemmer og rettigheder 

Kontakt Cecilie for mere info

Cecilie Tang-Brock
Head of Playful Skills

Se også