Children's General Assembly

FN holder topmøde i New York. Verdens børn holder topmøde i Billund.

Som en del af visionen om Børnenes Hovedstad, er CoC Playful Minds stolte af at være med i Capital of Children partnerskabet om at give børn deres helt eget topmøde. Children’s General Assembly skal samle børn fra hele verden om at diskutere løsninger til fremtidens udfordringer - en fremtid som tilhører børnene. I september 2021 mødes ambitiøse og visionære børn og unge i Billund for at blive enige om et manifest, der skal afleveres til statslederne i New York til FN-topmødet.

Topmødet er skabt i samarbejde med en gruppe børn fra Billund, Billund Kommune, lokale skoler og en række lokale aktører, der alle har det tilfælles, at de tror på børns kompetencer og værdien af læring gennem leg.

Børn i hele verden forsøger at råbe verdens ledere op, og i Billund har vi haft stor glæde af at lytte til børnene. Med Children’s General Assembly tager vi børnene alvorligt og giver dem mulighed for at mødes på deres egne præmisser og skabe nye løsninger, man kun kan lege sig til, lyder det fra Ib Kristensen, borgmester i Billund.

Søren Brandi, bestyrelsesformand i Capital of Children supplerer:

Vi tror på, at verdens ledere kan lære mindst lige så meget af børn, som børn kan lære af voksne, og at de løsninger, børnene samskaber på topmødet, vil inspirere verdens ledere på samme måde, som vi bliver inspireret af børn her i Billund.

Læs meget mere om Children's General Assembly HER

Fra verdens børn til verdens ledere

Idéen bag Children’s General Assembly er, at selve topmødet afholdes samtidig med FN’s generalforsamling i New York, og at børnenes løsningsforslag således skal overleveres til verdens ledere på den anden side af Atlanten i New York.

Forud for topmødet skal børnene på tværs af nationalitet, køn, alder og samfundslag mødes i grupper af otte børn. Hver gruppe bestemmer selv, hvilket emne de vil arbejde med. Og professionelle, pædagogisk uddannede medarbejdere hjælper børnene til at samskabe en fælles tale, de kan afholde på Children’s General Assembly.

Børnenes manifest bliver fremlagt på deres topmøde og leveret til statslederne med spørgsmålet: ”Hvad vil I gøre ved børnenes forslag?”

World Child Forum dannede fundamentet

I efterårsferien 2020 var Billund centrum for World Child Forum - et forum til børn, af børn og for børn. Forummet var den første af sin slags for børn i alderen 10-14 år i udfordrende situationer. Børnene udforskede FNs Børnekonvention, børnerettigheder og alt det, der var vigtigt for dem.

World Child Forum var et pilotprojekt, der var med til at danne grundlaget for Children’s General Assembly. En væsentlig del af alle børns rettigheder, der understøtter de gode børneliv, er at blive hørt og behandlet som ligeværdige borgere. Målgruppen for World Child Forum var dermed også børn i udfordrende situationer, der gør, at de ofte ikke bliver hørt.

Der er et stort potentiale i at eksperimentere, udvikle og afprøve metoder, fora og platforme, hvor alle børns perspektiver fremkommer, der sætter fokus på, hvilke udfordringer børnene selv identificerer, hvor børnenes kompetencer til demokratisk deltagelse fremmes og hvor børnene reelt er med til at skabe løsningerne. Disse er ingredienserne, der skal til, for at børnene kan blive medskabere af egne liv, fortæller Anne Mejdahl Daugbjerg, Project Assistant, CoC Playful Minds.

 

Børnekonventionen

Børnekonventionen blev vedtaget ved FN’s generalforsamling den 20. november 1989. Danmark har ratificeret FN's Børnekonvention og dermed overfor FN og resten af verden tilkendegivet at ville sikre, at børn i Danmark er omfattet af konventionens bestemmelser. FN’s Børnekonvention er skrevet for at sikre rettigheder for børn. Det handler ikke kun om husly, tryghed og omsorg, men også om at blive behandlet som individer med rettigheder. 

Kontakt Hannah for mere info

Hannah Kirstine Søndergaard
Project Officer Children’s General Assembly

Se også