Billund Builds

FN's Verdensmål - Børn skaber verden 2021-2022

FN's Verdensmål - Børn skaber verden

Det er temaet for 2021-2022, med mulighed for lokal fordybelse – som altid.

Formålet med temaet er:

  • At forlænge temaet Skabende Verdensborgere og styrke sammenhængen
  • At skabe mulighed for tematisk fokus i flere projektforløb, fag og forankring i læreplanstemaer i dagtilbud
  • At styrke børnenes deltagelse og læringer over tid
  • At skabe mulighed for bedre sammenhæng mellem Billund Builds og kerneopgaver
  • At lægge op til mere samarbejde og videndeling mellem fagprofessionelle
  • At skabe bedre vilkår for mere systematik i dokumentation, evaluering og læringer, fx gennem indikatorer og tegn på kompetencer
  • At være øvebane for samskabelse med børn og eksperimenterende, kreative, legende læringsmiljøer

Billund Builds bidrager til en kultur- og praksisudvikling i dagtilbud og skoler i Billund Kommune, der giver indhold og betydning til, hvad det vil sige at være Børnenes Hovedstad.

OBS: Vi har samlet inspiration og gode råd til gennemførelse af Billund Builds i en coronatid for pædagogiske personale i dagtilbud. Hent en samlet pdf her.

Kontakt os for mere information

Karin Møller Villumsen
Director of Research Lab

Se også