Playful Skills

Børn har en særlig evne til at se et kreativt potentiale. De er naturligt nysgerrige og eksperimenterende. De ser muligheder frem for begrænsninger og har evnerne til at flytte grænserne for, hvad der er muligt.

Det er oplagt at rette fokus mod den måde, børn lærer på i skoler og dagtilbud. Fagprofessionelle arbejder sammen med børn i alle skoler og dagtilbud i Billund Kommune om læring gennem leg – hvad enten det er i store projekter eller hverdagens opgaveløsning. Dette sker gennem en lang række initiativer og projekter, hvor børn på tværs af årgange og byer eksperimenterer med nye læringsformer, og hvor vi udfordrer de traditionelle voksen- og børne roller i læringen.

Målet er at give de fagprofessionelle redskaber til at sætte legen og de kreative processer i højsædet, så børnene bliver rustet til livslang læring og problemløsning. Det handler blandt andet om et fokus på nye roller, hvor den voksne i højere grad går ved siden af barnet i læreprocessen i stedet for at gå foran.

Samtidig tager vi udgangspunkt i, at adgangen til viden er blevet nem og hurtig. Med få klik kan man tilgå en uendelig - og til tider uoverskuelig - mængde viden. Dette rokker selvfølgelig ved, hvordan man agerer som lærer, pædagog og bibliotekar nu og i fremtiden. Vi er optaget af, hvordan det uformelle læringsmiljø, hvor børn selv opsøger viden, kan tænkes sammen med dagligdagen i skoler og dagtilbud, og hvordan de to læringsmiljøer kan styrke hinanden. Kan vi lære af hinandens erfaringer og metoder, kan Billund Kommune som Børnenes Hovedstad udvikle sig til et legende læringsfællesskab, hvor det bliver sjovere at være barn og voksen.

Projekter

Læs mere om de projekter vi arbejder med i Playful Skills

Kontakt os

Du er mere end velkommen til at kontakte os med forslag, ideer eller blot et spørgsmål.

Cecilie Tang-Bock
Head of Playful Skills

Se mere