Play User Lab

Design fremtidens leg - med børn!

Med Play User Lab rækker CoC Playful Minds ud mod virksomheder, der vil designe fremtidens leg. Laboratoriet giver små- og mellemstore virksomheder mulighed for at udvikle og afprøve produkter, idéer og koncepter sammen med specialiserede designkonsulenter og børn.

Play User Lab tilbyder din virksomhed et 5 måneders innovationsforløb med fokus på kompetence- og produktudvikling.

Play User Lab giver mulighed for at teste teori af i praksis, og for at dele viden og erfaringer og udvikle sig i et stærkt fagligt miljø sammen med videnspersoner inden for design, leg, læring og kreativitet.

Hvis din virksomhed arbejder med børns leg, læring og kreativitet, giver Play User Lab dig et godt kort på hånden til fortsat udvikling af både virksomhed, medarbejdere og konkrete produkter. I løbet af et fem måneders innovationsforløb møder du både design - og innovations specialister samt eksperter med forstand på at lege som og med børn - og selvfølgelig møder du også en masse børn. Samtidig kan du hente inspiration fra andre virksomheder, indgå i netværk og få ny viden fra både forskere og meningsdannere. 

”Vi har fået defineret ”dantoy-legen” og udviklet en designproces, hvor vi i højere grad inddrager børn.  På den måde har innovationsforløbet i Play User Lab hjulpet os med at gå forrest i at skabe innovativt kvalitetslegetøj til børns leg og læring” - Anette Joy, Art Director, dantoy A/S

Info om innovationsforløbet

Som deltager i Play User Lab får du et fem måneders forløb med fokus på udvikling af nye produkter ud fra en struktureret designproces. I hvert forløb arbejder 4-7 virksomheder sammen. Play User Lab sikrer, at forløbene sammensættes, så der opstår naturlige synergier i forhold til vidensdeling og samarbejdspotentialer mellem virksomhederne – uden at der bliver direkte konkurrence på produkterne.

Forløbet strækker sig over 10 kursusdage (heraf 3 dobbelt dage). Foruden to indledende kickoff-dage består forløbet af temadage, udviklingsdage og sparringsmøder. For at styrke netværksdannelsen mellem virksomhederne og komme i dybden med udviklingsarbejdet, tilbyder vi gratis overnatning på de to dobbelt dage i Billund.

Play User Lab drives af CoC Playful Minds A/S i samarbejde med Designskolen Kolding.
Projektet støttes desuden med kompetencer fra LEGO Fonden, Syddansk Universitet samt Aarhus Universitet.

Laboratoriet er et erhvervsfremme projekt under den danske designklynge Design to innovate – D2i – og det er finansieret af EU Regionalfonden og Syddansk Vækstforum.

Fakta

Hvem kan deltage?

Virksomheden skal have et vækstpotentiale samt have lyst til at sætte tid af til udvikling – både blandt ledelse og medarbejdere. Virksomheden forventes at kunne deltage med minimum to ansatte på de enkelte kursusdage. Forud for optagelse i forløbet aftales et interview med henblik på forventnings- og behovsafklaring. Virksomheden skal endvidere opfylde EU’s krav om virksomhedsstøtte (De Minimis-erklæringen).

Hvor og hvornår?

Forløbet strækker sig over fem måneder. Aktiviteterne foregår primært i Capital of Children, Billund, med undtagelse af tre dage på designskolen i Kolding. Der tilbydes gratis hotelovernatning på de to dobbelt dage i Billund (for max tre personer pr. virksomhed).

Pris

Innovationsforløbet har en anslået værdi af 260.000 kr. men er finansieret af EU Regionalfonden og Syddansk Vækstforum, og er derfor gratis for de deltagende virksomheder, til gengæld er tilmelding forpligtende. Både af hensyn til finansieringen og fordi en stor del af værdien ved et forløb er samspillet virksomhederne imellem. 

Kontakt Thomas for mere info

Thomas Aakjær Jensen
Head of Playful Innovation

Se også