Udvikling af et Hub

En klynge indenfor leg og læring

I programmet Playful Innovation bliver der arbejdet på at skabe rammerne og fundamentet for en klynge, hvor omdrejningspunktet er leg, læring og kreativitet. 

Sammen med flere aktører i Billund arbejdes der på at udvikle en klynge for virksomheder der arbejder med produkter og services indenfor leg, kreativitet og læring. 

For at identificere mulighederne for at en sådan klynge kan skabes i en kommune som Billund er der i samarbejde med et konsulentbureau, udarbejdet en dybdegående "klynge" analyse. Denne klynge analyse har til formål at belyse styrker og svagheder ved udvikling af en sådan klynge. 

Læs mere om klyngeanalysen og iværksættermiljøet i CoC Living Lab herunder. 

Rapport: Grobund for klynge-initiativ i Billund

En ny analyse fra Oxford Research anbefaler at udvikle en erhvervsklynge, der samler danske iværksættere og virksomheder, der beskæftiger sig med børns leg og læring. Derfor har vi i CoC Playful Minds nu åbnet et unikt startup-miljø i Billund, hvor synergier kan blomstre.

Hvordan ser det ud med virksomheder, samarbejder og udvikling indenfor leg og læring i Danmark? Det har vi i CoC Playful Minds et ønske om at blive klogere på. Derfor har vi bedt forskere på Oxford Research om at udarbejdet en analyse af branchens erhvervs- og innovationsmæssige økosystem.

Fremtidens leg og læring-virksomheder skal spire i Billund

I CoC Playful Minds samler vi startup-virksomheder og forskere indenfor børns leg og læring i et iværksættermiljø, hvor samskabelse med børn og videndeling er fællesnævneren.

I Billund har et samlingspunkt for organisationer, forskere og virksomheder, der arbejder med børns leg og læring, været en drøm i mange år. Den drøm har nu set dagens lys.

Kontakt Louise for mere info

Louise Fenger Kornum
Project leader, Playful Innovation

Se også