Playful Innovation

Produkter og services til børn

Legen – og grundtanken om at vi alle lærer bedst ved at styrke legen og kreativiteten –sætter også sine spor i forhold til udviklingen af et attraktivt viden- og erhvervsmiljø for virksomheder, der fremstiller produkter og services til børn i alle aldre.

Billund har opbygget en unik styrkeposition omkring leg, læring og kreativitet i kraft af LEGO Gruppens mangeårige tilstedeværelse.

Den styrke bygger CoC Playful Minds videre på med udviklingen af et erhvervs- og vidensmiljø, som kan understøtte synergier mellem virksomheder, videninstitutioner og organisationer.

Vi tror på, at børn og unge, som lærer gennem leg, bliver skabende verdensborgere. Vi tror på, at legen giver dem de nødvendige kompetencer, som gør dem i stand til at begå sig i og bidrage til en stadig mere kompleks og global verden.
Derfor har vi en ambition om at skabe de mest optimale betingelser for at udvikle børns læring gennem leg – ikke kun i Billunds skoler og byrum, men også inden for erhverv og forskning.

Vores mål er at etablere partnerskaber og netværk, hvor danske og internationale entreprenører, forskere, fagfolk, studerende og beslutningstagere mødes og styrker en fælles dagsorden –  og arbejder side om side med henblik på at udvikle og fremme viden, produkter og services inden for læring gennem leg – så teori bliver til praksis og idéer til virkelighed.

Vi tilbyder en ramme, hvor vores forskellige partnere kan byde ind med idéer, kompetencer, viden, og kapital, og på den måde bidrage til øget innovation, iværksætteri og vækst.

Det er vores mål at:

  • Blive et internationalt centre of excellence for leg, læring og kreativitet

  • Fremme udviklingen af innovative produkter og services til børns læring gennem leg

  • Fremme forskning i legens betydning for børns læring

 

Projekter

Læs mere om de projekter vi arbejder med i Playful Innovation

Kontakt os

Du er mere end velkommen til at kontakte os med forslag, ideer eller blot et spørgsmål. 

Maria Kümpel Nørgaard
VP, Head of Future Play Design Challenge, PhD & PostDoc