Organisation

Om organisationen

Visionen om at gøre Billund til Capital Of Children er skabt i et unikt offentlig/privat samarbejde mellem Billund Kommune og LEGO Fonden.

I 2012 etablerede de i fællesskab Capital of Children Office A/S som den motor, der både skal skabe projekter, understøtte andres initiativer, invitere til samarbejde og skabe fælles retning på de mange aktiviteter og indsatser. 

I 2019 skiftede organisationen Capital of Children Office A/S navn, og kom i stedet til at hedde CoC Playful Minds. 

Billund Kommune og LEGO Fonden ejer hver 50 procent af selskabet og skyder hvert år sammenlagt 12 millioner kroner ind i selskabet.

Ud over de fælles aktiviteter i Capital of Children arbejder både Billund Kommune og LEGO Fonden også hver for sig med projekter, der understøtter den fælles vision.

Her kan du læse mere om Billund Kommune og LEGO Fonden.

Bestyrelsen

Børnenes Hovedstads bestyrelse består af to repræsentanter fra hver af ejerorganisationerne og en ekstern bestyrelsesformand.

Søren Brandi, Bestyrelsesformand 

Kjeld Kirk Kristiansen, Familien Kirk Kristiansen
Kurt Carstensen, Head of Family Businesses, KIRKBI A/S

Stephanie Storbank, Borgmester i Billund Kommune
Ann-Charlotte Gaardsvig Vilstrup, Viceborgmester i Billund Kommune