Child Friendly City

Billund vil være UNICEF Danmarks første børnevenlige kommune

Billund har taget første skridt på vejen mod at blive certificeret som Børnevenlig By og Kommune af UNICEF. Den internationale udmærkelse tildeles byer, som gør en ekstraordinær indsats for at beskytte og fremme børns muligheder og rettigheder.

I de seneste ni år har Billund arbejdet med visionen om Børnenes Hovedstad, hvor børn lærer igennem leg og bliver skabende verdensborgere. Nu har Billund også taget første skridt til at blive del af et globalt UNICEF-netværk af byer og kommuner, som vil bygge  en særlig god ramme om et godt børneliv. Som den første i Danmark er Billund blevet kandidat til at blive certificeret som Børnevenlig By og Kommune af UNICEF i det nye initiativ, som kommer til Danmark i 2020. For Billunds vedkommende gælder det hele kommunen.

En titel alle vinder ved

Vejen til officielt at blive Børnevenlig By og Kommune kræver konkrete handlinger for at fremme børns rettigheder og sikre, at børn bliver hørt. Der skal udarbejdes en analyse og handlingsplan for børns rettigheder sammen med børnene.  Når handlingsplanen er opnået, kan byen og kommunen få titlen som Børnevenlig By og Kommune. 40 lande er i dag repræsenteret blandt UNICEFs Børnevenlige Byer og Kommuner. Danmark er endnu ikke et af dem, men i 2020 vil UNICEF Danmark opstarte initiativet i Danmark med en række danske kommuner. Dermed har Billund chancen for at blive den første UNICEF-certificerede ”Børnevenlige By og Kommune” i Danmark. 

”UNICEF Børnevenlige Byer og Kommuner er med til at sætte fokus på børns trivsel over hele verden – fra Sverige til Slovakiet og Senegal. Vi ved, at lokalområdet og de kommunale myndigheders engagement er afgørende, når det handler om at skabe et godt fundament for børns udvikling. I Danmark er der mange kommuner, som gerne vil øge deres børnefokus og børneinddragelse, eventuelt i kombinationen med indsats inden for Verdensmålene. Vi tror på, at UNICEF-konceptet med Børnevenlige Byer og Kommuner kan styrke kommunerne, og vi er meget glade for, at Billund Kommune har valgt at gå forrest,” 

- Karen Hækkerup, Generalsekretær for UNICEF Danmark.

”Jeg er meget glad for kandidaturet. Det passer utrolig godt i den vision, vi har for Billund Kommune. Vi arbejder målrettet med at være Børnenes Hovedstad. Det gør vi på mange områder, men helt centralt er det, at vi tager børn og unge med på råd og samskaber med dem, når vi udvikler i hele vores kommune. Børn kommer med gode perspektiver, som folk på min alder ikke har.

- Ib Kristensen, Borgmester

”Vi håber, at mange borgere i Billund har lyst til at hjælpe os med at få UNICEFs anerkendelse som Børnevenlig By og Kommune. Det er ikke nok, at vi politikere beslutter, at vi vil det her. Vores berettigelse til titlen beror jo netop på vores fokus på samskabelse. Vi skal have både børn, unge og voksne med i processen,” fortsætter Ann Charlotte G. Vilstrup.

- Ann Charlotte G. Vilstrup, Formand for børneudvalget i Billund Kommune. 

Om UNICEF Danmark

UNICEF er den organisation, som verdens lande har sat i spidsen for at sørge for, at børn klarer sig i livet. Rammen er FN’s Børnekonvention, og hele indsatsen afhænger af frivillige bidrag. UNICEF bygger bro mellem akut og langsigtet, bæredygtig hjælp. Gennem 70 år har vi vist resultater, så flere børn i dag overlever, får en uddannelse og vokser op i sikkerhed. I 190 lande og territorier.

Børnekonventionen


I 2019 fylder Børnekonventionen 30 år. 
Børnekonventionen blev vedtaget ved FN’s generalforsamling den 20. november 1989. Danmark har ratificeret FN's Børnekonvention og dermed overfor FN og resten af verden tilkendegivet at ville sikre, at børn i Danmark er omfattet af konventionens bestemmelser. FN’s Børnekonvention er skrevet for at sikre rettigheder for børn. Det handler ikke kun om husly, tryghed og omsorg, men også om at blive behandlet som individer med rettigheder. 

 

Se også