Børnejournalist for en dag

Billund kommunes anerkendelse som børnevenlig by og kommune 

Den 16. september var en special dag for Billund Kommune, CoC playful Minds og UNICEF Danmark, den dag fejrede de nemlig, at Billund Kommune er anerkendt som en børnevenlig by og kommune af UNICEF.

Dagen begyndte med, at et hold super seje unge skuespillere kørte til Sdr. Omme. Efter en weekend og et par øvedage opførte de et fedt skuespil, for ikke mindre en 50 børn fra Sdr. Omme børnehave og en af Sdr. Ommes 0. klasser.

Skuespillet handlede om børns ret til at blive hørt og er et kapitel i tænkepausen "Børnestemmer og rettigheder” som børn har været med til at lave. Skuespillet kan ses på CoC Playful Minds’ YouTube kanal.

Derefter meldte en ung journalist sig på banen på rådhuset i Grindsted, hvor Ib Kristensen, Borgmester for Billund kommune, Karen Hækkerup, Generalsekretær for UNICEF Danmark og Axel, elevrådsrepræsentant for BillundSkolen, holdte taler for børn, unge og voksne. 

Som Ib Kristensen sagde ’’det er en special dag’’. Billund Kommune blev nemlig anerkendt som Børnevenlig by og kommune af UNICEF. Anerkendelsen har Billund Kommune og CoC Playful Minds arbejdet på i næsten to år. 

Karen Hækkerup udtalte sig ’’de voksnes valg er ikke altid det rigtige’’ med det mener hun, at når det handler om børn bør børnene være med til selv at bestemme.

Og som Axel, repræsentant for BillundSkolen, siger ’’rimelig sejt at bo i en børnevenlig by’ og det vil alle i Billund, forhåbentlig føle.

Elevråds repræsentanterne fra Grindsted Vestre skole blev spurgt til, hvornår de vil bruge hinkeruden.

’’Vi vil bruge hinkeruden i frikvarterne" fortalte de.

Bagefter fortsatte fejringen i Billund hos CoC Playful Minds. Alt var planlagt lige fra snacks, til hold, til Corona forholdsregler.

Hele showet blev skudt i gang med et ord eller to fra Charlotte Sahl-Madsen, som er direktør for CoC Playful Minds. Derefter blev de 98 gæster fordelt på fire hold, som skulle besøge fire zoner på skift.

Zonerne var plantning af æblelunden, rundvisning i Sikkerhedszone udstillingen, rundvisningen i sikkerhedszonen og byg en by fra børns perspektiv.

Og så kom tidspunktet, hvor den unge Journalist meldte sig på banen, der skulle stilles spørgsmål til Per Nyhus, viceborgmester i Billund Kommune, Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup, formand for børneudvalget, Maria Madsen, stifter at Ungeinitiativet, Charlotte Sahl-Madsen og Karen Hækkerup, som var med online.

Det første spørgsmål der blev stillet, til Ann Charlotte, var, ’’hvad betyder det for Billund kommune at være en børnevenlig kommune’’ og Ann Charlotte svarede ’’det forpligter alle i Billund kommune til at leve op til den anerkendelse’’.

Karen Hækkerup blev spurgt om hvad den bedste læring UNICEF har taget med fra samarbejdet med Billund Kommune om anerkendelsen. Hun svarede, at det vigtigste er, at få børnene med i beslutningen, og at det er vigtigt at samskabe med børn. 

Der blev også spurgt om hvilken forskel gør det for børnene, at Billund kommune nu er en børnevenlig kommune. 

’’Man kommer til at mærke det på skolerne, i byrummene og hvordan man tænker og handler” forklarede Per Nyhus.