Børnevenlig By og Kommune Initiativet

Billund Kommune er anerkendt af UNICEF Danmark som Børnevenlig By og Kommune

Billund Kommune tog i foråret 2018 de første skridt på vejen mod at blive anerkendt som Børnevenlig By og Kommune af UNICEF Danmark. Det skete i et samarbejde mellem Billund Kommune, partnerskabet Børnenes Hovedstad og udviklingsorganisationen CoC Playful Minds. Den internationale udmærkelse tildeles byer og kommuner, som gør en ekstraordinær indsats for at beskytte og fremme børns muligheder og rettigheder.

Den 16. September 2020 fejrede Billund Kommune anerkendelsen som den første Børnevenlige by og kommune i Danmark. Med anerkendelsen er Billund Kommune blevet en del af et globalt UNICEF-netværk af byer og kommuner fra 40 lande, som vil bygge en særlig god ramme om et godt børneliv.

”Jeg har ventet i spænding på dette øjeblik, for selvfølgelig skal vi have børnevenlige byer i Danmark, og jeg er simpelthen så stolt og glad på hele FN´s, UNICEFs og Billund Kommunes vegne. Byen har virkeligt kastet sig ind i at gøre endnu mere for kommunens børn, så det er så fortjent, at en by, der i forvejen har et kæmpe fokus på børn og som i snart 10 år har været Børnenes Hovedstad, bliver Danmarks første børnevenlige by. Især fordi det ikke er noget man som by eller kommune er, men fordi børnevenlig by og kommune er noget man tager med sig ind i fremtiden og bruger aktivt og konstant i sin indsats for kommunens børn.”

- Karen Hækkerup, Generalsekretær for UNICEF Danmark.

”Billund Kommune har siden 2010 haft visionen om at være Børnenes Hovedstad, og vi har gennem alle årene haft et helt særligt fokus på at skabe gode rammer for læring gennem leg, samskabelse og børns vilkår i det hele taget. Derfor er UNICEF-kåringen på samme tidspunkt både en naturlig fortsættelse og en kæmpe anerkendelse af dette arbejde.”

- Ib Kristensen, Borgmester

”I CoC Playful Minds arbejder vi hver eneste dag dedikeret for, at børn og unges høres, respekteres og er reelle medskabere af det lokalsamfund og den verden, de er en del af – både lokalt, nationalt og internationalt.”

- Charlotte Sahl Madsen, CEO CoC Playful Minds.

Læs Kernefortællingen


Vejen til anerkendelsen

Vejen til officielt at blive Børnevenlig By og Kommune har krævet konkrete handlinger for at fremme børns rettigheder og sikre, at børn bliver hørt. Første skridt var at udarbejde en analyse og handlingsplan for børns rettigheder sammen med børnene. Denne handlingsplan opnåede Billund Kommune i løbet af foråret 2020 efter at have arbejdet med tre projekter:

  1. Sikkerhedszone-projektet, hvor børn og unge bidrager til byrumsudvikling med formålet at børn og unge lever i et sikkert, trygt og rent miljø.
  2. Our World Academy, hvor børn og unge bliver værdsat, respekteret og behandlet retfærdigt.
  3. Kids Take Over projektet, hvor børn og unge bliver hørt og inddraget i beslutninger, der vedrører deres liv.

Det videre arbejde

I forbindelse med Børnevenlig By og Kommune Initiativet har Billund Kommune opnået mange læringer og perspektiver, som der arbejdes videre med. Der vil bl.a. blive arbejdet videre med samskabelse med børn, børn som samskabende verdensborgere og børns rettigheder. Indsigter og viden opnået gennem samarbejdet med UNICEF skal nu udbredes, sådan endnu flere børn og voksne i Billund Kommune kan få gavn af at være Børnevenlige By og Kommune.

Børn, unge og embedsmænd har på baggrund af UNICEF Børnevenlig By og Kommune Initiativet udformet anbefalinger til det videre arbejde.

Børnene og de unge anbefaler at

  • arbejde videre med at gøre byrum endnu mere sikre og trygge (implementere børnenes idéer) - og udbrede sikkerhed til hele kommunen. 
  • arbejde videre med at høre børn i forhold til beslutninger, der vedrører deres liv og inddrage børn og unge i processen, for at ”ramme rigtigt”.
  • arbejde videre med at inkludere alle (også børn og unge der har det svært).

Billund Kommune anbefaler at

  • arbejde videre med at give ejerskab til borgerne ved at inddrage børn mere i processerne.
  • arbejde videre med samskabelse med børn i forhold til input fra børnene til at gennemføre konkrete forslag og som argumentation for efterspørgsel.
  • arbejde videre med kanaler, hvor børn og unge kan blive hørt samt at indvie børn i, hvad der sker, når de har afleveret deres forslag.

UNICEF Rapport – Børnevenlig By og Kommune

Formålet med rapporten er at give et indblik i processen og præsentere udbyttet af Børnevenlig By og Kommune Initiativet i Billund Kommune. Rapporten danner samtidig grundlag for den eksterne anerkendelse af Billund Kommune som børnevenlig fra en betydningsfuld international aktør på børne- og ungeområdet: UNICEF.

Børnejournalist for en dag

På dagen for fejringen af Billund Kommunes anerkendelse som Børnevenlig By og Kommune, fik børnejournalisten Mille mulighed for at interviewe politikere og dække aktiviteterne i løbet af dagen.

Child Friendly City

Den internationale udmærkelse tildeles byer, som gør en ekstraordinær indsats for at beskytte og fremme børns muligheder og rettigheder.

Om UNICEF Danmark

UNICEF er den organisation, som verdens lande har sat i spidsen for at sørge for, at børn klarer sig i livet. Rammen er FN’s Børnekonvention, og hele indsatsen afhænger af frivillige bidrag. UNICEF bygger bro mellem akut og langsigtet, bæredygtig hjælp. Gennem 70 år har vi vist resultater, så flere børn i dag overlever, får en uddannelse og vokser op i sikkerhed. I 190 lande og territorier.