Videndeling

Vi skaber viden til fordel for andre

Den viden, der bliver skabt i CoC Playful Minds, skal komme børn regionalt, nationalt og internationalt til gode gennem vidensdeling, netværk og samarbejde.

Derfor er dokumentation en fast del af alle vores projekter. Vi udgiver løbende forskellige udgivelser på baggrund af den viden vi indsamler. Vi har delt vores viden op i forskellige kategorier for at gøre det så tilgængeligt og gennemsigtigt som muligt.

Se også