Om Samskaber Akademiet - Børn i fokus

Her får du et overblik over Samskaber Akademiet - Børn i fokus

Videns - og kompetencemål

 • Du får viden om teorien bag samskabelse med børn og kompetencer til at omsætte den i praksis
 • Du får viden om procesfacilitering og kompetencer til at planlægge, rammesætte og facilitere samskabelse med børn og andre
 • Du får viden om samskabelsens etik og kompetencer til at handle med en etisk bevidsthed og varetage barnets behov og interesser
 • Du får viden om kommunikation og samtale og kompetencer til at kommunikere og samtale ligeværdigt med børn og søge deres perspektiver

Læringer
Du vil i forløbet opleve to læringskurver:

 1. Den ene læringskurve er den konkrete læring, hvor du gennem undervisning i samskabelse med børn tilegner dig viden om samskabelse og facilitering
 2. Den anden læringskurve er læren om dig selv og egen praksis, hvor du gennem samskabende undervisning, refleksioner og afprøvninger vil undersøge, udvikle og skabe en ny praksis

Gennem de to læringskurver går du i forløbet på opdagelse i en praksisforandring og en ny professionelle rolle, som du præsenterer ved forløbets afslutning

For hvem og hvordan?
Samskaber Akademiet er til dig, der gerne vil udfordre dig selv og udvikle din praksis ved at bringe børn med ind i udviklingen af bæredygtige løsninger og et andet værdifællesskab.

Du er måske pædagog, lærer, arkitekt, konsulent, designer, produktudvikler, håndværker eller blot nysgerrig og kan se fordele i at have en samskabende praksis, f.eks. fordi:

 • Du står med en udfordring, hvor du skal forstå din målgruppe (børnene) bedre
 • Din virksomhed laver produkter til børn, leg, læring eller familier
 • Du skal i gang med at bygge og konstruere byrum, rum/miljøer til, for og med børn
 • Du skal facilitere et forløb, hvor børnene skal designe deres egen læringsproces

Er børn omdrejningspunkt, end-users eller en anden vigtig katalysator i din praksis, så giver Samskaber Akademiet dig kompetencer til at inddrage børns perspektiver og derigennem komme i nye flyvehøjder.

Tværfagligheden på uddannelsen vil styrke gruppens fælles faglighed og skabe gode netværk på tværs. Det kan være en fordel at deltage flere fra samme arbejdsplads. Det vil betyde muligheder for studiegrupper og sparring om og i en ny forandret praksis.

Forløbet består af 5 workshopdage, ét intromøde og ét afsluttende oplæg fra deltagerne.

Alle workshopdage er fra 9.00 – 15.30

Forløbet afsluttes med opnåelse af et diplom.

Hvor og tid?
Forløbets fælles workshops foregår i CoC Living Lab (så vidt muligt). På grund af COVID 19 foregår nogle forløb udelukkende online, andre foregår muligvis i en kombination af fysisk fremmøde og online sessions. Det vil blive udmeldt inden forløbets start.

Derudover vil den resterende del foregå i deltagernes egen praksis med læsning af teori, afprøvninger og observationer i praksis.

Forløbet strækker sig over en periode på 12-14 uger og indeholder:

 • Et intromøde: 2 timer
 • 2-3 møder med nærmeste leder. Deltager og leder aftaler selv den tid, de vil bruge på det
 • 5 workshopdage: 38 timer
 • Afprøvninger i praksis
 • Læsning af teori: 200–300 sider
 • Forberedelse til afsluttende præsentation: individuelt eller i grupper
 • Afsluttende individuel præsentation: 30 min. inkl. feedback

Hver deltager forventes at bruge ca. 120 timer på forløbet, fordelt på 40 timers workshop, 40 timers teori og 40 timers forberedelse og afprøvninger i praksis.

Deltagerens praksis
For at skabe den tilsigtede forandring i praksis, skal der igennem hele forløbet være en krog i kursusdeltagernes praksis og arbejdsplads. Derfor involveres kursusdeltagernes nærmeste ledere allerede fra processens start.

Kursusdeltagerne skal med deres leder:

 1. Afstemme forventninger og roller til forløbet
 2. Kontinuerligt drøfte læringer, børnesyn og konsekvenser for praksis

Leder og medarbejder mødes i fælles forandringsdialoger, der hjælper parterne gennem vigtige drøftelser og ligeværdig kontakt.

Forandringsdialogerne kan indgå som en del af deltagerens afsluttende præsentation, hvor det vil være en fordel, at deltagerens leder er til stede og deltager med respons.

Akademideltagerens leder inviteres med til intromøde.

OBS. Forløbet foregår udelukkende på dansk

Se også