Evaluation Reports

Billund Builds 2019

Download og læs vores Evaluation Reports

Disse samlede evalueringsrapporter for dagtilbud- og skoleområdet i Billund præsenterer viden i både bredde og dybde fra såvel elev- og voksenperspektiver: bredde via analyser af udvalgte kvantitative data fra spørgeskemaundersøgelsen og dybde via analyser af kvalitative data fra observationer, elevinterviews, kommentarer og uformelle samtaler med elever, fagprofessionelle og ledere.

EVALUERINGENS FORMÅL OG ANVENDELSE

Formålet med evalueringen i Billund Builds Development er:

  • »  At blive klogere på, hvordan Billund Builds bidrager til at udvikle elevernes faglige og brede kompetencer – særligt at arbejde eksperimenterende, kreativt, legende og samskabende

  • »  At bringe data og inspirationsmateriale til lokal anvendelse i forbindelse med aktionslæring og videndeling i og mellem skoler og dagtilbud. 

Evaluation Reports

Evalueringen bidrager med betydningsfuld viden til det fortsatte arbejde med at understøtte den samskabende, kreative, eksperimenterende og legende tilgang til læring i praksis i skoler og dagtilbud. 

Evalueringen bidrager også med viden til Billund Kommunes generelle fokus på inddragelse af børnenes perspektiver og samskabelse, uanset om dette er i Billund Builds eller i andre forløb.

Endelig giver evalueringen generelt vigtige indsigter til at videreudvikle Billund Builds på den bedst mulige måde. Således har projektledelsen allerede igangsat initiativer til mere videndeling og lokal inddragelse, ligesom planlægning af næste Billund Builds’ tiltag som fx kvartalsworkshops og evalueringspraksis udvikles på baggrund af viden fra evalueringen.

Se også