Evaluation Report

Billund Builds 2020

Download og læs Billund Builds Evaluation Report 2020

I 2020 sætter Billund Builds for femte gang fokus på den eksperimenterende, legende og samskabende læringstilgang, denne gang under temaet Skabende Verdensborgere. Temaet afspejler visionen om Billund som Børnenes Hovedstad: Her lærer børn gennem leg og er skabende verdensborgere. Lokalt har dagtilbud og skoler i Billund Kommune tilpasset indhold og form i egen praksis inden for det overordnede tema.

Evalueringsrapporten tager udgangspunkt i børnenes perspektiver og suppleres løbende af de fagprofessionelles perspektiver. Formålet med evalueringen er at blive klogere på:

  • Hvordan oplever børn deres deltagelse i Billund Builds – Skabende Verdensborgere?
  • Hvad lærer børnene gennem den legende, eksperimenterende og samskabende læringstilgang i Billund Builds?
  • Hvad lærer børnene om temaet Skabende Verdensborgere?

Evaluation Report Billund Builds 2020

Denne evalueringsrapport udgør sammen med praksisfortællinger evalueringen af Billund Builds 2020. Evalueringsrapporten samler de overordnede resultater, udbytte og læringsperspektiver fra Billund Builds – Skabende Verdensborgere, mens praksisfortællingerne udfolder og konkretiserer rapportens hovedpointer i praksis til konkret videndeling og inspiration.

Evalueringen henvender sig til alle fagprofessionelle, ledere, konsulenter og interessenter, der ønsker et øget fokus på og inspiration til udvikling af den samskabende, eksperimenterende og legende læringstilgang.

Se også