Data Reports

Billund Builds 2019

Download og læs vores Data Reports

Datarapporten præsenterer resultater for dagtilbud- og skoleområdet fra baseline spørgeskemaundersøgelsen i forbindelse med Billund Builds Development. Rapporten indeholder kvantitative data i form af diagrammer og kvalitative data i form af de uddybende besvarelser fra spørgeskemaerne.

Formålet med evalueringen i Billund Builds Development er:

  • at blive klogere på hvordan Billund Builds bidrager til at udvikle børnenes faglige og brede kompetencer, særligt det at kunne arbejde eksperimenterende, kreativt, legende og samskabende

  • at bringe data til lokal anvendelse i forbindelse med aktionslæring og videndeling i skoler og dagtilbud

Data Reports

Intentionen er at bidrage med data og viden til det fortsatte arbejde med at understøtte den samskabende, kreative, eksperimenterende og legende tilgang til læring i praksis hos dagtilbud og skoler. Datarapporterne stiller rå data til fri afbenyttelse i dagtilbud og skolers evaluerings- og udviklingsarbejde. 

Data fra evalueringen kan også bidrage til Billund Kommunes generelle fokus på inddragelse af børnenes perspektiver og samskabelse, uanset om dette er i Billund Builds eller i andre forløb. Datarapporterne understøtter dermed skolernes evalueringskultur og systematiske arbejde med en vidensinformeret praksis. Endelig giver evalueringen vigtige indsigter til at videreudvikle Billund Builds på den bedst mulige måde. Dermed henvender evalueringen af Billund Builds Development sig til alle fagprofessionelle, ledere, konsulenter og interessenter, der ønsker et øget fokus på kreativitet og udvikling af den samskabende, eksperimenterende og legende tilgang til læring i dagtilbud og skoler.  


Download Data Report - Skole

Download Data Report - Dagtilbud

Se også