Filosofiske eksperimentarier

Download og læs Filosofiske eksperimentarier

Denne evalueringsrapport er en afrapportering af pilotprojektet Filosofiske Eksperimentarier, der fokuserer på det at have filosofiske dialoger med børn i uformelle læringsmiljøer. Projektet bygger på et børnesyn om, at børn bør være samskabende parter, når det kommer til deres dannelse og uddannelse. Børn bør anses som samskabende parter i deres eget liv og den verden, de lever i.

Formålet med projektet var at udarbejde et forslag til, hvordan et grundmodul i Our World Academy kunne se ud. Filosofiske eksperimentarier skulle være med at fremme og udvikle filosofisk tænkning hos børn. Projektet skulle give børn mulighed for at fremme deres kompetencer og udfolde, hvad det vil sige at være skabende verdensborger.

Projektet skulle dokumentere børnenes oplevelser og erfaringer med det materiale og de aktiviteter, der er udviklet indenfor feltet. Hovedopgaven var at udvikle og afprøve materialer, formater og indhold sammen med børn og unge samt at indhente viden om udviklingen af det skabende verdensborgerskab.

Filosofiske Eksperimentarier

Grundlaget for et grundmodul i Our World Academy bygger på pilotprojekt Filosofiske Eksperimentarier og de resultater, der er opnået i forbindelse med projektet. Som afrapporteringen fortæller, er projektet løbende blevet evalueret af både børnene og observatørerne for at kunne følge op, justere og vurdere tilgange, materialer og aktiviteter.

Evalueringen henvender sig til alle fagprofessionelle, ledere, konsulenter og interessenter, der ønsker et øget fokus på og inspiration til udvikling af den samskabende, eksperimenterende og legende læringstilgang – især med fokus på en langt mere dialogisk og undersøgende interaktion med børn.

Se også