VidenLAB

Vi står på et fundament af viden

CoC Playful Minds’ programmer og projekter bygger på et fundament af viden, der konstant skabes i parallelle forløb, som forbindes og skaber synergi for en lokal udvikling af kompetencer og praksisfelter i videnslabs og i forskningen generelt.

CoC Playful Minds skaber og anvender viden i flere parallelle og sammenhængende videnslaboratorier:

  • Forskningsbaseret viden: research journals, artikler mv.

  • Viden udviklet i og med praksis: Toolbox
    Afprøvninger og implementering, videndeling og kompetenceudvikling
  • Viden fra evaluering: proces- og participatorisk evaluering: Toolbox
    Program- og effektevalueringer med fokus på dokumentation af effekter og læring 

Vores udgivelser giver dig et rigtig godt fundament til at forstå samskabelse, og samtidig nogle konkrete redskaber til at gøre det i praksis.

Formålet er at skabe et dynamisk vidensfundament for alle CoC Playful Minds  programmer og projekter. Disse forankres i viden, der skabes i samtidigt og kontinuerligt flow mellem teori og praksis, mellem forsknings- og vidensmiljøer nationalt og internationalt og forankret i et lokalt living lab i Billund om at virkeliggøre visionen om Børnenes Hovedstad.

Gå på opdagelse i vores VidenLAB herunder. 

Kontakt os

Kontakt Karin for spørgsmål relateret til viden, udgivelser m.m.

Karin Møller Villumsen
VP, Director of Research Lab

Se også