Verdensborgerspillet

Børn og voksne kan spille sig til verdensborgerskab

World Creative Citizen Game; på dansk Verdensborgerspillet, er børns bud på, hvordan man forbedrer sine verdensborger-kompetencer sammen med andre. Spillet er udviklet på Our World Academy – et samskabelsesforløb, hvor 10-15-årge børn og unge skulle komme med bud på, hvordan man kan udvikle verdensborger-kompetencer i uformelle miljøer i for eksempel spejderklubben eller derhjemme ved spisebordet.

– Sammen med børnene fandt vi hurtigt ud af, at det var et spil, vi skulle udvikle. Derfor tog vi fat i Play Institute, som er eksperter i at udvikle spil. Hele vejen igennem har vi arbejdet samskabende, hvilket i sig selv er med til at fremme verdensborgerlige egenskaber, siger Cecilie Tang-Brock, programleder i CoC Playful Minds.

Play Institute har stået for det spilleteoretiske og dermed skabt fundamentet for spillet. Både Syddansk Universitet og Aalborg Universitet har også bidraget at kvalificere dele af Verdensborgerspillet.

Et spil, der aldrig ender

Resultatet af samskabelsen er et spil, hvor deltagerne skal trække på hinandens game skills for at løse opgaver, der knytter sig til FNs Verdensmål. Når en opgave er løst, får børnene point. Samtidig bliver deres karakter i spillet stærkere og bedre i stand til at løse opgaver.

Spillekortene er også udstyret med flotte illustrationer, som to børn har tegnet.

- Verdensborgerspillet balancerer ligeligt imellem leg og læring. Børnene udvikler verdensborger-kompetencer, mens de spiller, samtidig med at det er sjovt og handler om at vinde. Spillet er i princippet uendeligt, da det er designet, så børnene kan blive ved med at finde på nye karakterer og opgaver. Den samskabende del i spillet kan tjene som en motiverende faktor for børnene., forklarer Cecilie Tang-Brock.

Verdensmål som omdrejningspunkt

Når man taler om verdensborgerskab, er det ikke til at komme udenom FNs Verdensmål.

– Når børnene gennem spillet forholder sig til Verdensmålene, kan Verdensmålene skabe en ramme, hvor børnene oplever, hvordan de selv kan bidrage positivt. I stedet for at blive klimaangste, oplever de i stedet hvordan de selv kan gøre noget godt for klimaet og på andre områder Verdensmålene belyser, forklarer Cecilie Tang-Brock.

Med Verdensborgerspillet bliver der derfor åbnet op for en snak om både fortidens, nutidens og fremtidens arbejdsmarked, udfordringer vi står med og løsningsmuligheder. 

– Hvilke kompetencer kræver det for eksempel at være koder? Hvad skal der til, hvis de skal udvikle deres svageste kompetencer eller de områder, hvor de er stærke? Hvilke jobs er der brug for til at løse fremtidens udfordringer? Det er nogle af de spørgsmål, som spillet kan være med til at sætte ord på, siger Cecilie Tang-Brock.

Det er netop interessant at se på børnene er børns bud på, hvordan man forbedrer sine verdensborger-kompetencer, og hvordan man kan arbejde med hjemme, i spejderklubben og andre steder, hvor børnene færdes, fordi buddet bliver bedre og børnene oplever mere medejerskab, når man har børnenes perspektiver med i processen i forhold til områder, der vedkommer dem.

Hent et gratis eksemplar af spillet hos CoC Playful Minds på Kløvermarken 35 i Billund. 

CoC Playful Minds verdensborgerpil består konkret af

  • karakterer, for eksempel koderen, professoren, ingeniøren og den studerende

  • kompetencer så som kreativitet, etiske værdier og forståelse

  • projektkort, som udgør verdensmålene, blandt andet ligestilling, livet under vand og fred, retfærdighed og stærke institutioner

  • mønter

Se også