Tools 3-100 årige

Tools er metoder udviklet til at samskabe med børn fra 3 år og op

At facilitere samskabelse handler om at skabe et tillidsfuldt rum, hvor deltagerne tør inddrage deres perspektiver og bygge ovenpå hinandens input og derigennem opnå fælles ejerskab for en fælles sag. Det kræver opmærksomhed, tillid, dialogiske kompetencer samt at kunne anvende værktøjer og metoder, der styrker gruppens relationer og proces i hele forløbet og i alle faserne.

De følgende metoder er alle med til at styrke deltagernes samskabelsesproces og derved bane vej for at respektere, anerkende og inddrage hinandens perspektiver samt afprøve nye positioner. I samskabelsesprocesser er det vigtigt at forsøge at udligne magthierarkier og rette fokus på den fælles sag. Det kan godt være lidt grænseoverskridende, hvis man er vant til at være den, der styrer og bestemmer.

Nogle af metoderne understøtter processen, mens andre styrker anderkendelse og ind- dragelse af forskellige perspektiver. Det er væsentligt, at deltagerne ikke kun inddrager deres egne perspektiver, men øver sig i at lytte, forstå og bygge ovenpå hinandens input, blandt andet ved at være opmærksom på løbende at få evalueret processen og den indbyrdes samskabelse. Metoderne bruges gennem hele processen og i alle tre faser – undersøge, idéudvikle og skabe.

Der er nogle pejlemærker på metoderne, der indikerer, hvad metoden især er god til. Det kan være en hjælp i idéudviklingen eller evalueringen af processen. Når man efterhånden bliver tryg ved metoderne, kan metoderne tvistes og bøjes, så de passer til et bestemt formål, en bestemt gruppe deltagere eller en bestemt proces.

Download Tools

Børn har tit en mere legende og eksperimenterende tilgang til verden end de voksne og ofte kan børn faktisk lære de voksne noget nyt. Netop det, at børn og voksne ligeværdigt skaber noget sammen igennem leg og sjovt samvær, er kernen i ”Samskabelse med børn fra 3 år”, som er en metode, som CoC Playful Minds arbejder med at udbrede.

Men ofte mangler der nogle konkrete greb og en god struktur, når børn og voksne skal samskabe, derfor er CoC Playful Minds også glad for nu at kunne lancere et redskab, der er skræddersyet til denne proces.

Samarbejdet

Samskabelsesmetoderne er udviklet til at samskabe med, mellem og/eller omkring børn. Nogle af metoderne har vi samskabt lokalt, mens andre er udarbejdet af CoC Playful Minds og derefter afprøvet sammen med børn og voksne. 

Metoderne udspringer af design thinking, cooperativ learning, engineering, playful learning og antropologi. I metoderne har vi haft stor fokus på etisk at kunne inddrage børn i hele eller dele af en samskabelsesproces fra planlægning til præsentation og formidling. 

Vi vil gerne sige stor tak for god inspiration til:

Børn og unge i Billund Kommune, Dagtilbud og skoler i Billund Kommune, Billund Kommune, CoC Playful Minds - Forældreråd, Designskolen i Kolding, Design2innovate, Den Kreative Platform, Implement, Ella Paldam, Hele Landet – Sociale Arkitekter, IDEO, LEGO Fonden, Lene Tanggaard, Josefine Dilling, Tom Tiller, Tuft’s University

Se også