Tænkepauser for børn

Fisk og hindbærsnitter

Tænkepauser for børn giver børn svar på store spørgsmål 

Tre venner skal bage hindbærsnitter. Én har en opskrift. Én har penge til at købe ingredienser. Og den sidste har køkken og ovn. Hvem af de tre venner skal så have flest hindbærsnitter – eller skal de have lige mange? Og hvad betyder egentlig retfærdighed? Er uretfærdighed godt eller skidt, og hvad gør man ved det? 

Det og andre spørgsmål kommer børn, der læser den første udgave i serien af Tænkepauser, til at  andre børns svar på. Fisk og hindbærsnitter, som bogen hedder, er nemlig skabt på baggrund af en række filosofiske samtaler mellem børn i aldersgruppen 10-15 år. Samtalerne har gået ud på at få børn til at reflektere og tænke over den verden, de bor i – og nu skal gengivelsen af deres dialoger hjælpe andre børn i gang med at stille spørgsmål og finde svar. 

– Man skal ikke bare læse Tænkepauser for børn. Man skal opleve, at man deltager i en samtale. Og det er en samtale, som er skabt mellem børn, der alle har indgået ligeværdigt i dialogenNår vi holder dialoger, er det mig der spiller ud med et emne og holder samtalen på sporet, men det er børnenes tanker og dialog, der har været styrende i den samtalerække, som vi har kaldt et filosofisk eksperimentarium, siger Caroline Schaffalitzkyph.d. og lektor i filosofi ved Syddansk Universitet samt leder af forsknings- og udviklingsprojektet Filosofi i Skolen.  

Et værktøj til fremtidens undervisning 

I det filosofiske eksperimentarium har Caroline Schaffalitzky været interesseret i at opleve, hvordan børn tænker og filosoferer – og hvor gode børn er til at udforske indviklede spørgsmål gennem dialog. Hun lægger ikke skjul på, at hun er imponeret over børnenes udvikling i forløbet – og over børnenes store engagement, som fremgår tydeligt mellem linjerne i ’Fisk og hindbærsnitter’.   

– Vi ved ikke præcis hvorfor, men det er en generel erfaring, at børnene oplevede de filosofiske samtaler meget anderledes end den undervisningsform, de er vant tilFormentlig fordi rummet er præstationsfrit, børnene kan være sig selv, og kammeraterne har en oprigtig interesse i det, hinanden siger, forklarer forskeren. 

– Den filosofiske samtale er naturligvis ikke en hammer, man skal slå på alting med, men det er teknikker, der kan være interessante at inddrage, når børn skal stille spørgsmål og finde svar. I traditionel undervisning kommer vi måske lidt for ofte til primært at fokusere på indhold og tænke mindre på proces, siger Caroline Schaffalitzky. 

Lyt til tænkepausen som lydbog her: 

Download Tænkepause for børn

Fisk og hindbærsnitter

Tre venner skal bage hindbærsnitter. Én har en opskrift. Én har penge til at købe ingredienser. Og den sidste har køkken og ovn. Hvem af de tre venner skal så have flest hindbærsnitter – eller skal de have lige mange? Og hvad betyder egentlig retfærdighed? Er uretfærdighed godt eller skidt, og hvad gør man ved det? 

Om tænkepauser

Tænkepauser for børn er en serie af korte bøger, som er skabt til børn.

Bøgerne er et miks af korte historier og sjove tankelege, der får læseren til at reflektere.

Den første bog i serien hedder Fisk og hindbærsnitter. Den er skrevet af børnebibliotekar Jim Højbjerg på baggrund af en samtalerække mellem børn i alderen 10-15 år. 

Samtalerne er blevet gennemført som filosofiske dialoger, der er en undervisningsform, hvor underviseren ikke lærer fra sig, men alene guider samtalen. Den er centreret om åbne spørgsmål og børnenes begrundelser. 

Se også