Tænkepauser for børn

Børnestemmer og rettigheder

Tænkepauser for børn støtter børn i at tænke over store spørgsmål 

I CoC Playful Minds tror vi på, at børn er gode kreative tænkere og gode problemløsere. Tænkepauser for børn 'Børnestemmer og rettigheder' er en bog, der skal støtte børn i at tænke over og snakke med hinanden om store spørgsmål og svarene derpå, og i den forbindelse udfolde emner, værdier og holdninger, der ligger bag disse tanker og perspektiver. 

Med filosofiske dialoger kan vi understøtte børnene i at få øje på livets store og små spørgsmål. Emner som for eksempel er udtrykt i Børnekonventionen, som peger på muligheder i forhold til børnerettigheder, så børnene kan føle sig trygge og bliver inspireret til selv at handle, forklarer Cecilie Tang-Brock, Programleder hos CoC Playful Minds 

En gruppe børn fra samme klasse skal læse en ny bog i Dansk. De kommer hver især med deres bud på en ny bog, men deres lære Anni ender med at bestille den bog hun foreslog. I pausen snakker de om, om det var tarveligt af Anni. Hans forklarer, at voksne aldrig tager børn alvorligt. Frede forklarer, at voksne lytter og tager børn alvorligt, men at det ikke betyder, at voksne er forpligtet til at opfylde deres ønsker. 

Det og andre tanker og perspektiver på temaer fra FN's Børnekonvention har en gruppe børn bidraget med i tredje bog i serien af Tænkepauser for børn – Børnestemmer og rettigheder.

Tilblivelsen af Børnestemmer og rettigheder

Børnebibliotekar Jim Højbjerg har sammen med Holger, Loui, Frederik, Martin, Paul og Mira og deres lærere Maria, Mette og Rikke fra Behandlingsskolen Chrysalis i Billund skrevet denne tænkepause for børn ud fra børnenes dialoger med hinanden om børns rettigheder.

Det har været nogle meget spændende dialoger, ikke mindst fordi en del af møderne pga. COVID-19 blev afviklet digitalt. Børnene er gået meget op i dialogerne - og selv om de har været dybt uenige, har de lyttet og forsøgt at forstå hinanden, skriver Jim Højbjerg om tilblivelsen af bogen i 'Børnestemmer og rettigheder'.

Børn og voksnes udbytte af Tænkepauser for børn

Tænkepauser for børn er et  eksemplarisk format for samskabelse og videndeling med børn. Sammen kan man lære at gøre tingene på nye måder og forestille sig verden på ny – børnene kan vise vejen, fortæller Anne Marie Kragh Pahuus, lektor i filosofi og prodekan på Aarhus Universitet samt medlem af CoC Playful Minds’ Advisory board.

Download Tænkepause for børn

Børnestemmer og rettigheder

 

Om tænkepauser

Tænkepauser for børn er en serie af korte bøger, som er skabt af børn til børn.

Bøgerne er et miks af korte historier og sjove tankelege, der får læseren til at reflektere.

Den nyeste bog i serien hedder ’Børnestemmer og rettigheder. Den er skrevet af børnebibliotekar Jim Højbjerg på baggrund af en samtalerække mellem børn fra behandlingsskolen Chrysalis.

Samtalerne er blevet gennemført som filosofiske dialoger, der er en undervisningsform, hvor underviseren ikke lærer fra sig, men alene guider samtalen. Den er centreret om åbne spørgsmål og børnenes begrundelser. 

Se også