Forandringsdialoger

Forandringsdialoger mellem leder og medarbejder

Det er ofte sådan, at ledere eller medarbejdere, efter et kompetenceløft, kommer inspirerede tilbage til organisationen, mens der i organisationen sjældent er gjort noget for, at de nye kompetencer kan implementeres i praksis. Derfor har CoC Playful Minds udviklet Forandringsdialoger mellem ledelse og medarbejdere. Det har vi gjort for at give kursusdeltagere på facilitatoruddannelsen i samskabelse med børn større mulighed for at udvikle og forankre samskabelse med børn i organisationens praksis under og efter uddannelsens forløb.

Når man gerne vil skabe en forandring i praksis, er det afgørende, at ledelse og medarbejdere arbejder tæt sammen og har en fælles vision.

Det er vigtigt at være enige om, hvad det er, man gerne vil forandre, og tydeligt får det kommunikeret ud i organisationen, så der 1) er flere, der arbejder med forandringen, og 2) er mulighed for at få indflydelse på forandringen og dermed ejerskab. Det er samtidig vigtigt at vise vejen ved at være eksemplarisk, og skabe reelle muligheder for forandringen, samt tydeliggøre hvor forandringen kan foregå. Det vil dette udviklingspapir hjælpe jer på vej med.

Forandringsdialogerne er inspireret af David Cooperriders forandringsteori og følger en proces fra situationsanalyse til implementering og evaluering.

Download forandringsdialoger mellem leder og medarbejder

Se også