Filosofiske dialoger om FN’s Verdensmål

Filosofiske dialoger om FN’s Verdensmål

Filosofiske dialoger om FN’s Verdensmål er en håndbog i, hvordan man kan facilitere filosofiske dialoger mellem børn og voksne. Sammen med vores samarbejdspartnere fra Syddansk Universitet og børn i Billund, har vi udviklet og afprøvet materiale, hvorigennem børn (og voksne) har haft mulighed for at forholde sig til FN’s 17 Verdensmål samt en enkelt om at være verdensborger.

Rapporten indeholder 18 dialogsessioner som vejledninger til at facilitere en filosofisk dialog med børn. Af de 18 sessioner fokuserer de 17 på FN’s Verdensmål, én session pr. verdensmål. Den sidste session omhandler det at være skabende verdensborger.

Nyere empiriske studier peger på, at dialog, som den kendes fra filosofi med børn, netop tilbyder et dialogisk rum, som skaber børnecentrerede undersøgende fællesskaber. 

Fællesskaber der opleves motiverende, og hvor flere og andre børn deltager. Netop børnenes deltagelsesmulighed er et centralt parameter i vurderingen af, om samskabelsen er vellykket.

Kom godt igang

Brug håndbogen til at komme godt i gang med både at planlægge og gennemføre dialogsessisoner med børn. De indledende kapitler giver en god indføring i at forstå filosofiske dialoger og hvordan, det kan gøres i praksis, især om den faciliterende rolle. Det er ikke meningen, at man skal følge vejledningen nøjagtig, men man skal se dem som et inspirationsværktøj, der kan guide ens filosofiske dialoger om de 17 verdensmål med børn. Desuden er hver dialogsession udarbejdet til at kunne fungere under mange forskellige forhold.

Dialogerne behøver ikke at foregå i klasselokalet, de kan også foregå ved middagsbordet, i skolegården, i bussen eller mens man går en tur i skoven. Alt du har brug for, er minimum to personer.

Se også