+15 Tools

+15 Tools er metoder udviklet til at samskabe med børn

At facilitere samskabelse handler om at skabe et tillidsfuldt rum, hvor deltagerne tør inddrage deres perspektiver og bygge ovenpå hinandens input og derigennem opnå fælles ejerskab for en fælles sag. Det kræver opmærksomhed, tillid, dialogiske kompetencer samt at kunne anvende værktøjer og metoder, der styrker gruppens relationer og proces i hele forløbet og i alle faserne.

Metoderne herunder er alle med til at styrke deltagernes samskabelsesproces og derved bane vej for at respektere, anerkende og inddrage hinandens perspektiver samt afprøve nye positioner. I samskabelsesprocesser er det vigtigt at forsøge at udligne magthierarkier og rette fokus på den fælles sag. Det kan godt være lidt grænseoverskridende, hvis man er vant til at være den, der styrer og bestemmer.

Nogle af metoderne understøtter processen, mens andre styrker relationsdannelse og inddragelse af forskellige perspektiver. Det er væsentligt, at deltagerne ikke kun inddrager deres egne perspektiver, men øver sig i at lytte, forstå og bygge ovenpå hinandens input, blandt andet ved at være opmærksom på løbende at få evalueret processen og den indbyrdes samskabelse. Metoderne bruges gennem hele processen og i alle tre faser – undersøge, idéudvikle og skabe.

Der er nogle pejlemærker på metoderne, der indikerer, hvad metoden især er god til. Det kan være en hjælp i planlægning og facilitering af processen. Når man efterhånden bliver tryg ved metoderne, kan metoderne tvistes og bøjes, så de passer til et bestemt formål, en bestemt gruppe deltagere eller en bestemt proces.

Download +15 Tools

Børn har tit en mere legende og eksperimenterende tilgang til verden end de voksne og ofte kan børn faktisk lære de voksne noget nyt. Netop det, at børn og voksne ligeværdigt skaber noget sammen igennem leg og sjovt samvær, er kernen i ”Samskabelse med børn”, som er en metode CoC Playful Minds arbejder med at udbrede.

Ofte mangler der nogle konkrete greb og en god struktur, når børn og voksne skal samskabe, derfor er CoC Playful Minds også glad for nu at kunne lancere et redskab, der er skræddersyet til denne proces.

Se også