Lege - energizers og icebreakers

25 lege, energizers og icebreakers

Legene i dette hæfte har et formål: at understøtte samskabelse, især mellem børn og voksne. Legene er altså ikke frie lege, initieret af børn eller andre. De kan dog formes og bruges som inspiration til legende aktiviteter, der skaber fællesskab, giver energi osv.  

Leg og samskabelse

I samskabelse er tillid og relationer vigtig for, at deltagerne tør tage initiativ og bidrage med perspektiver. Her kan legen være god. Ifølge professor i kultur og læring Charlotte Ringsmose udfordrer børn (og voksne) hinanden i legen, som bidrager til at erfare og forstå virkeligheden (Ringsmose, 2015). Gennem legen kan vi lære om og med hinanden.

Legen understøtter således samskabelse, fordi der opbygges relationer mellem mennesker i et fællesskab med plads til at eksperimentere med roller og positioner, hvilket er en præmis for samskabelse (CoC Playful Minds, 2019).

Legene er beskrevet med udgangspunkt i, at de skal faciliteres, men de fleste lege kan også leges uden facilitering. Vi har inddelt legene i kategorier, der henholdsvis styrker relationer, retter fokus, styrker fællesskabet, giver energi og starter kreativiteten. Vi har sat nogle pejlemærker på hvert legekort, så det er nemmere at navigere i. Mange af legene kan dog flere ting og kan derfor anvendes i flere af kategorierne. 

  • Lege, der skaber relationer
  • Lege, der retter fokus
  • Lege, der styrer fællesskabet
  • Lege, der kickstarter kreativiteten
  • Lege, der giver fornyet energi

Download lege, energizers og icebreakers

Legehæftet består af 25 lege, der alle fungerer godt i samskabelsesforløb med børn – og i grupper med unge eller udelukkende voksne deltagere. Legene supplerer og udbygger dermed metoderne i vores toolbox

Se også

Kontakt os